بایگانی: May 2005

05.29.2005

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت آخر)، امضا محفوظ

بسم الله الرحمن الرحيممنبع: گویا نیوز انتشار اين مجموعه از اسناد با هدف تنبه و تذكر به تمام كساني بود كه از پشت پرده و واقعيات تشكيلاتي كه از آن به عنوان اطلاعات موازي نام برده مي شود، خبر نداشتند و صرفا تحت تأثير برنامه عمليات رواني شبكه مذكور به همراهي با ايشان مي پرداختند […]

05.28.2005

بیانیه دکتر معین: به این نتیجه دشوار رسیدم كه باید دوباره آمد و ایستاد تا وطن را بر پایة‌ قانون ساخت

منبع: گویا نیوز تردید‌های سنگین چنان در جانم رخنه كرده بود كه اگر راهی برای سنجش نظر همة ملت وجود داشت قطعاً آمدن یا نیامدن خودم را موكول به آن می‌كردم، ولی به نظر می‌رسد در این فرصت كوتاه هیچ امكان دیگری به جز صندوق‌های رأی فرارویمان نمانده است. ● به ملت شریف ایران صریحاً […]

05.28.2005

پشت پرده خرید هواپیمای VIP بسیارمجلل برای رهبر

 منبع: پیک ایرانبه نام هستی بخشپشت پرده خرید هواپیمای VIP  بسیارمجلل برای رهبردر دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در شورای امنیت ملی مصوب می شود ، آشیانه انقلاب نوسازی گردد و در این راستا دولت موظف می گردد هواپیمایی تشریفاتی و بسیار مجلل برای رهبر جمهوری اسلامی  خریداری نماید و سازمان برنامه ، ردیف […]

05.28.2005

پشت پرده خرید هواپیمای VIP بسیارمجلل برای رهبر

 منبع: پیک ایرانبه نام هستی بخشپشت پرده خرید هواپیمای VIP  بسیارمجلل برای رهبردر دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در شورای امنیت ملی مصوب می شود ، آشیانه انقلاب نوسازی گردد و در این راستا دولت موظف می گردد هواپیمایی تشریفاتی و بسیار مجلل برای رهبر جمهوری اسلامی  خریداری نماید و سازمان برنامه ، ردیف […]

05.28.2005

آقای شيخ علی اکبر رفسنجانی، بياييد به مسجد برگرديم! محمدهادی معصومی

منبع: گویا نیوزآقای شيح علی اکبر رفسنجانی بارها از اين صحيفه مَجاز استفاده کرده و با نام مستعار و از سر ترس مطالبی را به استحظار ملت ايران و از جمله شما رسانده ام. حتما آنچه را می نويسم مکرر است. اما از آنجا که در جامعه وبازده ما هر تحولی اينچنين بطیء و کند […]

05.28.2005

نامه آيت الله محمد هادی معصومی به مصطفی معين: اگر انتخابات را تحريم نکنيد فردا نمی توانيد مشارکتی در بازسازی اين خرابه آبادی داشته باشيد

منبع: گویا نیوزجناب آقای دکتر مصطفی معين باسلام چنانکه جناب عالی خود به نيکی می دانيد مملکت ما در هيچ دوره ای از تاريخ حيات خود با چنين درجه ای از فساد مالی، اداری، جنسی، اخلاقی، سياسی و دينی روبرو نبوده است. و اين در حالی ست که کسانی که خودشان را وارث اخلاق ناب […]

05.27.2005

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت نوزدهم)، امضا محفوظ

بسم الله الرحمن الرحیم منبع: گویا نیوزنهایت کار اطلاعات موازی، متهم کردن افراد به هتک و توهین به رهبری و سپس وادار کردن ایشان به عذرخواهی و درخواست عفو از رهبری است. کاری که این بازجویان می کنند چهره رهبری را در جامعه مخدوش کرده و خاطره شوهای «سپاس گویی» زندانیان ساواک شاه را زنده […]

05.27.2005

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت هجدهم)، امضا محفوظ

بسم الله الرحمن الرحیم منبع: گویا نیوزاز وقتی که مسئولان و کنترل کنندگان امروز سازمان اطلاعات موازی فهمیدند که دیگر نمی توانند از کانال وزارت اطلاعات به خواسته های خطی و جناحی خود برسند و به اعمال غیرقانونی و نامشروع خود ادامه دهند، تصمیم گرفتند ثقل فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی خود را به جای دیگری […]

05.27.2005

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت هفدهم)، امضا محفوظ

بسم الله الرحمن الرحیم منبع: گویا نیوزانتشار اسناد و مدارک این مجموعه که بخشی از واقعیت های اتاق های بازجویی و فعالیت های سازمان اطلاعات موازی را نشان می دهد، مسئولان و هدایت کنندگان سازمان مذکور را بسیار نگران ساخته است و مقامات بالاتر نیز به ایشان فشار می آورند تا درباره این اتفاق بی […]

05.27.2005

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت شانزدهم)، امضا محفوظ

بسم الله الرحمن الرحیم منبع: گویا نیوزنگاهی به سطرهای انتهایی این برگه از بازجویی های سیامک پورزند دقیقا نشان می دهد که متهم در حقیقت چیزی را از خود نمی نویسد، بلکه تماما آن چیزی که بازجو می خواهد و می گوید را می نویسد. این جمله متهم: «برخی از عوامل و چهره های کانون […]

Free Blog Themes and Blog Templates