بایگانی در بخش: حقوق بشر

12.17.2006

ابراز نگرانی از برخورد قضايی با دانشجويان دانشگاه امير کبير

12.12.2006

شرکو جهانی روزنامه نگار کرد، در پی اعتصاب غذا در زندان درگذشت

12.10.2006

یک فعال سیاسی بعد از شکنجه در اداره ی اطلاعات اردبیل، به بیمارستان منتقل شد

12.8.2006

نگرانی عفو بين الملل از ‘افزايش’ سانسور در ايران

12.7.2006

درخواست ممنوعیت بیکینی برای زنان ایرانی در آنتالیاعلی جوانمردی (آنکارا)

12.7.2006

قسمتی از گفت و گوی عابد توانچه با روز

12.1.2006

آيت الله سيد حسين کاظميني بروجردي را آزاد کنيد!

11.29.2006

FIFA Ruling Must Include Women Football in Iran

11.28.2006

خاطرات یک زندانی سیاسی از بند مخوف 209 زندان اوین

11.28.2006

نامه اعترضى بزرگترين اتحاديه كارگرى كانادا به رئيس جمهورى اسلامى ايران جهت آزادى اسانلو و لغو احكام فعالين كارگرى سقز

Free Blog Themes and Blog Templates