بایگانی: April 2002

04.2.2002

يک سوزن به خود ، يک جوالدور به مردم

 نقدی بر مقاله ی از ماست که بر ماست، نوشته آقای رضا       خوشبختانه کميساريای عالی پناهندگان  بالاخره يک سخنگو پيدا کرد تا ما  نيز بتوانيم مشکلات خود را با او مطرح کنيم . هر چند همچون تصميم گيرندگان  ديگر ، با عمده  کردن چند بی نماز ، درب مسجد کميساريای عالی پناهندگان را بسته […]

04.2.2002

اپوزيسيون خفته و وظايف نيروهاي مستقل

    قسمت اول مرور كوتاه گذشته جمهوري اسلامي از فرداي  قبضه  قدرت  سياسي  و اهرم هاي  آن  كمر به نابودي  دستاوردهاي انقلاب و درامتداد آن به  سركوب تشكل ها و گرايشات فكري متشكل و متنوع موجود پرداخت و در اين ميان تنها برگ سبز موجود در چهارچوب  تنگ نظرانه خويش را  به  ليبرال ها و […]

Free Blog Themes and Blog Templates