بایگانی: January 2006

01.27.2006

مصطفی پورمحمدی وزیر کشورحکومت آمریکا، انگلیس و اسرائیل را به دست داشتن در حادثه سقوط دو هواپیما متهم کرد

01.26.2006

يکی از اعضای سنديکار کارگران : رژيم سعی ميکند يک جوری تشنجهای خوزستان را به اعتصاب کارگران ربط دهد. ما مصمم به انجام اعتصاب هستيم

01.26.2006

تلاش هیات مدیره شرکت واحد برای جلوگيری از اعتصاب کارگران شرکت واحد بوسيله آزاد کردن اسانلو

01.26.2006

اعلام آمادگی ایران برای برقراری پرواز مستقیم به آمریکا

01.26.2006

آرش سیگارچی بازداشت و به زندان رشت منتقل شد

01.26.2006

تخلیه برج سایه در پی تهدید به بمب‌گذاری

01.26.2006

رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دادگاه انقلاب احضار شدند. کارگران اعلام کردند دست به اعتصاب خواهند زد

01.26.2006

لاریجانی: «پکیج» اتمی روسها را نپذیرفت

01.26.2006

احمدی نژاد عراق را به دست داشتن در انفجارهای اهواز متهم کرد

01.26.2006

مشکينی : بحث رفراندوم براي اين كشور مانند بمب اتم است

Free Blog Themes and Blog Templates