بایگانی: January 2006

01.29.2006

افشاى بزرگترين پرونده تخلف اقتصادى فروش گاز به امارات با پايين ترين قيمت جهان

01.29.2006

تظاهرات هاي اعتراضي در شهرهاي بزرگ آلمان و سوئد در حمايت از اعتصاب كاركنان شركت واحد اتوبوسراني

01.29.2006

کارگران زندانی شرکت واحد دست به اعتصاب غذای جمعی زدند

01.29.2006

ماموران امنيتي جمهوري با حمله به منازل اعضاي هيات مديره سنديكاي شركت واحد، كودكان و زنان را پس از ضرب و شتم بازداشت كردند: مصاحبه با يك رانند

01.29.2006

پاسداران در لباس رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی

01.29.2006

ماموران امنيتي جمهوري با حمله به منازل اعضاي هيات مديره سنديكاي شركت واحد، كودكان و زنان را پس از ضرب و شتم بازداشت كردند: مصاحبه با يك رانند

01.29.2006

سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام کرد در واکنش به سرکوب گسترده، به مبارزه خود سرسختانه تر و متحدانه تر ادامه می دهد

01.29.2006

دستگیری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم

01.29.2006

بیانیۀ رضا پهلوی در مورد اعتصابات اتوبوسرانان شرکت واحد

01.29.2006

Prepare yourself for the unthinkable: war against Iran may be a necessity

Free Blog Themes and Blog Templates