29.01.2006

کارگران زندانی شرکت واحد دست به اعتصاب غذای جمعی زدند

پیک ایران:
مصاحبه راديو برابری با آقای ميرزائی ، عضو سنديکای کارگران شرکت واحد : از صبح امروز (يکشنبه 9 بهمن) کارگران زندانی شرکت واحد دست به يک اعتصاب غذای دسته جمعی زده اند. هيچ مقام مسئولی نيز در اين رابطه جوابگو نيست. آخرين خبر ما حاکی از آن است که نزديک به 500 نفر از بازداشتی های ديروز در زندان اوين ميباشند. ما هنوز نسبت به چگونگی خودمان با سرکوب روز گذشته اعتصاب کارگران تصميم نگرفته ايم. فکر کنم ما تا فردا شيوه اعتراض خود را اعلام کنيم. آقای سليمی ، يکی از فعالين سنديکا، ديروز مجبور شد خود را معرفی کند تا همسر و دو فرزندش را رژيم آزاد کند. خانم سليمی موقع دستگيری بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
———————————-
ادوار نيوز : در پی اعلام اعتصاب کارگران شرکت واحد در روز شنبه 8 بهمن ماه عده ای از فعالین دانشجویی نيز به مناطق مختلف اتوبوسرانی تهران مراجعه کرده و با اعلام حمایت از خواست های کارگران اعتصاب كننده در شركت واحد پرداختند .
اسامي دانشجوياني كه در مقابل توقفگاه منطقه 6 اتوبوسراني دستگیر شدند به اين شرح است : سعيد حبيبی(عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت) ، بهروز کریمی زاده، مزدک طوسی نژاد، سروش دشتستانی، هومن کاظمیان، مجید اشرف نژاد ( دبير انجمن اسلامي دانشگاه شهيد رجايي) ، کاوه عباسیان، حسام تهمتن، علی نوری، میلاد کریمی، صائب کریمی .
محمد هاشمي دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت اعلام كرد كه تعداد دانشجويان بازداشت شده 12 نفر بوده است . وي افزود : اين دانشجويان صبح امروز (يكشنبه) آزاد شده و بلافاصله به حراست وزارت علوم احضار شده اند .
—————————————
به کارگران جهان، به همه اتحاديه ها و سازمانهاي مترقي
هجوم به اعتصاب ما را محکوم کنيد

از جانب هفده هزار کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسراني تهران به اطلاع شما تشکلهاي کارگري دنيا و همه کساني که از سرکوب بديهي ترين حقوق انسانها متاثر ميشوند ميرسانيم که امروز هشتم بهمن ماه مصادف با ٢٨ ژانويه اعتصاب گسترده ما با هجوم بي سابقه ماموران جمهوري اسلامي روبرو شد. از شب قبل به منازل ما هجوم آوردند، حتي فرزندان خردسال ما را هم به زندان بردند، تعداد زيادي که هنوز آمار دقيق آنرا نداريم ولي قطعا بالغ بر صدها نفر ميشود را دستگير کردند، تعدادي از همکاران ما را به زور کتک و تهديد مجبور به راندن اتوبوس ها کردند، تعدادي از رانندگان ارگانهاي نظامي را به خدمت گرفتند و هزاران پليس و مامور انتظامي، لباس شخصي و لباس رسمي را به جان ما انداختند تا اعتصاب ما را در هم شکنند. اين وضعيتي است که ما داريم.
اعتصاب براي چه بود؟ براي آزادي آقاي اسانلو و ديگر رهبران سنديکا که آنها هم بدون هيچ دليلي و با قلدري به زندان انداخته شده اند، براي انعقاد قرار دادهاي دسته جمعي، براي به رسميت شناسي سنديکا، براي افزايش دستمزد و از اين قبيل. آيا باورتان ميشود که براي اين خواسته ها چنين جنگي بيرحمانه و وسيع را عليه ما کارگران شرکت واحد برپا دارند؟
جمهوري اسلامي چنين کرد و ما هيچ چاره اي نداريم جز آنکه به مبارزه مان سرسختانه تر و متحدانه تر ادامه دهيم. از شما همکارانمان و هم سرنوشتانمان در سراسر دنيا، از شما که ميتوانيد اتحاديه و تشکل خودتان را داشته باشيد تقاضا داريم که اين عمل دولت ايران را محکوم کنيد. ما از شما انتظار داريم که خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط تمامي دستگير شدگان شويد. خواهان برسميت شناسي سنديکاي ما و اجابت کردن خواسته هاي ما شويد. ما انتظار داريم که شما سرکوب اعتصاب ماa را محکوم کنيد و خواهان محاکمه و مجازات همه کساني که به صف اعتصاب کارگران هجوم آوردند شويد.
ما همينجا از همه اتحاديه ها و سازمانهايي که از مبارزات ما حمايت کرده اند تشکر ميکنيم. ما مبارزه اي سخت و طولاني در پيش داريم و مصرانه خواهان ادامه حمايت هاي شما هستيم.
با احترام
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
تاريخ صدور ٨/١١/.١٣٨٤
٢٨/١/٢٠٠٦”

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates