29.01.2006

پاسداران در لباس رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی

پیک نت:
صبح دیروز، علیرغم دستگیری چند صد تن از رانندگان شرکت واحد و اعضای خانواده آنها، اعتصاب محدود شرکت واحد در خطوط مختلف – بویژه در شرق تهران- مشهود بود. شمار دستگیر شدگان از 500 تا نزدیک به 1000 تن اعلام شده است. دستگیری‌ها توسط سپاه پاسداران صورت گرفت و شمار زیادی از افراد سپاه نیز با لباس شخصی پشت اتوبوس‌ها نشستند تا اعتصاب را بشکنند. این مسئله و ناواردی رانندگان نوظهور صحنه‌های خنده داری را در خطوط اتوبوسرانی بوجود آورده بود و همه مسافران از آنچه درجریان بود اطلاع داشتند.

گرهی که به آسانی و با سرانگشت باز می‌شد، توسل دولت به روش سنتی سرکوب و امنیتی کردن هر پدیده و حادثه ای باعث شد تا این گره را نیز بکوشند با دندان گرگی باز کنند.

دولت حاضر به پذيرش توافق‌های اوليه شهردار تهران با کارگران شرکت واحد و تامین خواست‌های رانندگان و کارگران شرکت واحد نرفت و اعتصاب دیروز شرکت واحد در واکنش به این خلف وعده و توافق‌ها بود. بخشی از مخالفت دولت با این توافق‌ها و کشاندن کار به دستگیری بیش از هزار کارگر و راننده شرکت واحد جلوگیری از تبدیل شدن سردار قالیباف به چهره ای مورد قبول کارگران شرکت واحد بود و در واقع تضاد و مخالفت‌های احمدی نژاد و شورای شهر تهران با قالیباف شهردار تهران و رقیب احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، كه اكنون نتيجه آن بر سر كارگران شكسته شده است. این اختلاف و تضاد حتی فراتر از این است و به مخالفت‌های داردو دسته مصباح یزدی و احمدی نژاد با‌هاشمی رفسنجانی و تشکل‌های موجود کارگری نیز بر میگردد.

آنچه مسلم است و قطعا بازتاب‌هائی نه تنها در جامعه، بلکه در حکومت نیز خواهد داشت، ضربه دیدن پیاپی اعتبار سپاه پاسداران در میان مردم است. تاکنون در سطوح روشنفکری و در میان دسته بندی‌های حکومتی و روحانیون معلوم و آشکار بود که سپاه پاسداران در بگیر و ببندها و زندان کرده‌ها و شکنجه دادن‌ها نقش دارد و اکنون آگاهی از این نقش گسترش پیدا کرده و به واحدهای کارگری نیز رسیده است. چنین چهره ای از سپاه پاسداران، درحالیکه سپاه خود را آماده جنگ و دفاع در مقابل تهاجم خارجی نیز اعلام می‌کند، قطعا ضربه ایست به این ادعاها. درعین حال، سپاه تبدیل شده است به آچار فرانسه حکومت. هرجا حکومت کم آورد، سپاه را به میدان می‌فرستد. حتی در مقابله با کارگران و نشستن پشت اتوبوس‌های شرکت واحد! بسیار بعید به نظر می‌رسد که این نقش و موقعیت بازتاب‌هائی در مخالفت با آن در خود سپاه به همراه نداشته باشد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates