29.01.2006

تظاهرات هاي اعتراضي در شهرهاي بزرگ آلمان و سوئد در حمايت از اعتصاب كاركنان شركت واحد اتوبوسراني

رادیو فردا: در حمايت از خواسته هاي كارگران و كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و پشتيباني از دستگيرشدگان اين شركت، بعد از ظهر امروز شنبه چند حركت و تظاهرات اعتراضي در شهرهاي كلن، دورتمند و هامبورگ در آلمان و همچنين در استكهلم و گوتنبرگ سوئد و در سرماي شديد برگزار شد. جمع كثيري از ايرانيان تظاهراتي در يكي از مكان هاي پر رفت و آمد شهر كلن آلمان برپا كردند. خانم احدي يكي از دست اندركاران اين حركت اعتراضي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ما مي خواهيم همبستگي خودمان را با اين افراد و خانواده ها و فرزندانشان اعلام كنيم؛ ما صداي كارگران ايران را به گوش جهان خواهيم رساند. خانم احدي مي گويد: ما با اتحاديه اروپا، اتحاديه هاي كارگري آزاد و ILO تماس گرفتيم كه ملاقاتي خواهيم داشت با هيات آي ال او در ژنو و همينطور با پارلمان آلمان تماس گرفتيم، با كميسيون حقوق بشر پارلمان آلمان هفته آينده نشستي خواهيم داشت و از همه دولت ها مي خواهيم جمهوري اسلامي را محكوم كنند.
(rm) صدا | (wma) صدا [ 3:22 mins ]

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates