پست های برچسب: هاشمی رفسنجانی

11.6.2005

یادآوری مواضع هاشمی رفسنجانی در مورد تروریسم، اسرائیل و آمریکا، خدايار آفام

گویانیوز: حمله شديد احمدى نژاد به اسرائيل كه “اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود” واکنش جهانی بی سابقه ای را علیه دولت اسلامی ایران بر انگیخت. هیچ یک از کشورهای جهان، و از جمله هیچ کشور اسلامی، از او حمایت نکرد و در مقابل بسیاری از دولتهای جهان و تمامی 15 کشور عضو شورای […]

Free Blog Themes and Blog Templates