18.06.2005

جاسوس رژیم

جاسوس رژیماز وبلاگ زیتون 


عکس جاسوس کثیف‌جمهوری‌اسلامی!
او اولش با پرخاش اومد وسط و از همه خواست متفرق بشن. دوربین چند نفر رو هم گرفت که خانوم‌ها با جیغ‌وداد ازش پس گرفتن و بعد دید که ول‌معطله، شروع کرد دونه‌دونه از آدما فیلمبرداری کردن از نزدیک… و بعد رفت اون پشت از دور!


 


جاسوس کثیف

زنان مبارز

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates