11.01.2005

مخالفت در آلمان با نامزدی رفسنجانی و ولایتی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی

 
شهرام میریان (رادیوفردا، کلن): آقای مهدی رحیم زاده! شما یکی از افرادی هستید از واقعه میکونوس 12 سال پیش جان سالم به در بردید و بعدها به عنوان شاهد در دادگاهی به همین نام در برلین شرکت کردید. روزنامه های آلمان این روز ها در گزارش ها و تفسیرهای خود از احتمال نامزدی هاشمی رفسنجانی و دکتر ولایتی سخن می گویند. واکنش شما به این موضوع چیست؟
مهدی رحیم زاده (فعال سیاسی، برلین): اجازه بدهید در پاسخ به سئوال شما من یک اشاره کوتاهی داشته باشم به حکم تاریخی دادگاه میکونوس. در حکم دادگاه اشاره شده که بالاترین مقامات مذهبی و سیاسی یعنی ولایت فقیه که شخص علی خامنه ای است و رئیس جمهوری وقت که در آن زمان هاشمی رفسنجانی بود، اجرای ترور میکونوس را تائید کرده بودند. جای دیگری از حکم آمده که این دومقام مذهبی و سیاسی جلسات مشترک یا حداقل یک جلسه مشترک با وزیر امورخارجه علی اکبر ولایتی داشته اند.


ش.م.: حال می رسیم به سئوال اول. آقای رحیم زاده فرض کنیم یکی از این دو سیاستمدار یعنی هاشمی رفسنجانی یا دکتر ولایتی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیروز بشوند. واکنش شما به عنوان کسی که از واقعه رستوران میکونوس جان سالم به در برده چی است؟


مهدی رحیم زاده: واکنش سیاسی من این است که من فکر می کنم این امر بسیار ناخوشایندی خواهد بود و من شخصا به این امر اعتراض می کنم. قطعا افراد خیلی زیادی هستند در اوپوزیسیون که واکنش وسیع هم خواهد شد اگر به خاطر داشته باشید در نوامبر 1992 زمانی که صدراعظم سابق آلمان ویلی برانت فوت کرد، قرار بود سران کشورها برای مراسمی که به این مناسبت برگذار شده بود، در رایشتاک (مجلس آلمان) شرکت بکنند و گفتگو بود که از ایران هم یک نماینده بیاید و مطرح شد که رفسنجانی بیاید و در آن زمان تعداد خیلی زیادی در میدان جلوی رایشتاک جمع شده بودند، تعداد زیادی از ایرانیان معترض به شرکت رئیس جمهوری اسلامی، هرچند در آن زمان هنوز مشخص نشده بود که او فرمان قتل را داده بود، ولی مشخص شده بود که آن ترور از طرف تروریست های جمهوری اسلامی صورت گرفته بود. آن زمان یک واکنش خیلی وسیع و خیلی جدی بود فقط به این خاطر که نماینده کشوری دارد می آید به آلمان که تروریست های آن کشور آمده اند و افراد اپوزیسیون در خازج ار کشور به قتل رسانده اند. قطعا اگر الان بازهم آقای رفسنجانی یا آقای ولایتی هر کدام در مقام ریاست جمهوری اسلامی بیایند قطعا چنین اعتراضی خواهد شد و این بار با برجسته کردن حکم دادگاه و اشاره مشخص نقش این ها در تائید و موافقت با ترور میکونوس.


 

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates