20.12.2004

مصاحبه تلويزيونی گوگوش كوتاه نمی آيم و دست مافيا را رو می‌كنم

درايران بارها احضار و بازداشت شدم و بعد از دوم خرداد نيز
توسط باند سعيد امامی بازجوئی شدم. می‌دانم كدام مافيا،
درخارج از كشور هم می‌خواهد گلوی مرا در چنگش داشته باشد!
من برای مادران جنگ ديده خواندم و دست معلولين جنگ را می‌بوسم
دست امنيتی سيمای ج. ا، از تهران تا لس آنجلس و دوبی دراز است


  منبع پیک نت
 
 
 “گوگوش” خواننده ايرانی، مصاحبه مفصلی با “مهرداد آسمانی” كرده كه تاكنون چند بار از 12 شبكه ماهواره‌ای پخش شده است.


او در ابتدای مصاحبه اش گفت، كه در سالهای بعد از انقلاب بارها و بارها احضار و بازداشت و دو بار نيز زندانی شده بود.


گوگوش گفت، كه يكبار نيز بعد از سال 76 توسط باند سعيد امامی احضار و بازجوئی شده بود.


او در حالی كه در نيمه‌های مصاحبه اشك می‌ريخت از جوانانی تجليل كرد كه 8 سال جنگيدند تا از ناموس و وطن خود دفاع كنند.


گوگوش كه دراين بخش از مصاحبه خود اشاره به ترانه هائی داشت كه پس از خروج از ايران پخش و اجرا كرده و متاثر از جنگ و آوارگی و زندان است گفت:


من آرزوی هزاران زن اين سرزمين را بازگفتم. زنانی كه آرزو داشته در دوران جنگ مرد بودند تا می‌توانست پا به پای اين جوانان در جنگ شركت كنند.


گوگوش در همين بخش از مصاحبه و در دفاع از دو ترانه “زرتشت” كه دفاع از ميهن افسانه‌ای و سرزمين كهن ايران است و ترانه “من اگر خواندم، برای بچه‌های جنگ”، كه سلطنت طلب‌ها او را بر سر همين ترانه‌ها زير فشار گذاشته اند گفت:


من دست خانواده‌های شهدا و معلولين جنگ را می‌بوسد، چرا كه خود را وامدار آنها ميدانم. گوگوش در حالی كه اشك ميريخت زيباترين خاطره خود را آزادی خرمشهر بيان كرد و گفت: روزی كه برای اولين بار بعد از انقلاب او توانستم به ميان مردم رفته و غريو شادی سر دهم، روزی بود كه خرمشهر آزاد شد.


در بخش ديگری از اين مصاحبه گوگوش گفت:


بعد از انقلاب آنچنان در تنگ دستی و فقر گرفتار آمدم كه مجبور شدم حتی لباس هايم را بفروشم تا بتوانم خرج زندگی خود و مادر پير و پسرم را تامين كنم.


اين مصاحبه بدنبال تنگناهائی كه برای كنسرت گوگوش در خارج از كشور بوجود آورده اند انجام شد و به همين دليل گوگوش در بخشی از مصاحبه خود كه در ايران بازتاب وسيعی داشته گفت:


نه تنها در ايران صدای مرا خفه كردند، بلكه حالا در آمريكا هم می‌خواهند همين كار را با من بكنند. با حكم دادگاه فعلا از روی صحنه رفتن محروم شده ام.


گوگوش از مافيای اقتصادی سخن گفت كه چون اختاپوس از ايران تا دبی و لس آنجلس پنجه هايش حضور دارد و برای او پيام داده است اگر با آنها همكاری نكند به او اجازه نخواهند داد در هيچ جای دنيا كنسرت اجرا كند.


گوگوش گفت كه به اين پيام گردن نگذاشته و به همين دليل نيز درست چند روز مانده به اولين كنسرتی كه قرار بوده بعد از يكسال و نيم و بعد از فروخته شدن بليط و پرداخت همه هزينه‌ها از سوی خود وی و همراهانش اجرا شود جلوگيری كرده اند. گوگوش گفت كه همان مافيا كه شامل عليرضا امير قاسمی مدير شبكه تپش و مسعود جمالی و بقيه گروه سرمايه گذاری كه خود امير قاسمی هم نام آنها را عنوان نمی كند و تنها به گروهی سرمايه گذار بسنده می‌كند با حكم دادگاه جلوی كنسرت او را گرفته اند. گوگوش گفت كه كمپانی “ندرلندر” دراين ماجرا سهيم است.


نكته جالب و قابل توجهی كه پس از مصاحبه گوگوش برای بسياری از ايرانيان- بويژه در داخل كشور- مطرح شده آنست كه شبكه تپش از جمله شبكه هائی  تلويزيونی خارج از كشوراست كه به هيچوجه در آنها بحث سياسی نمی شود و اكثر سريالهای سيمای جمهوری اسلامی از آن پخش می‌شود.


مصاحبه گوگوش و اين سياست شبكه تپش، يكبار ديگر اذهان را متوجه بودجه محرمانه‌ای كرده كه سيمای جمهوری اسلامی برای امور امنيتی و تبليغاتی دراختيار دارد و گفته می‌شود در سالهای اخير بجای يورش به خانه‌ها برای جمع آوری آنتن‌های ماهواره و قبول هزينه جهانی اين اقدام، با استفاده از آن كيسه محرمانه، تاثير گذاری روی تلويزيون‌های فارسی خارج از كشور را تا حد به خدمت گرفتن آنها و همسو ساختنشان با سياست‌های كلی سيماری جمهوری اسلامی استفاده كرده است.


پس از پخش اين مصاحبه، درايران محافلی برای كمك به گوگوش و حتی پرداخت بدهی‌های او پيشقدم شده اند، كه خود او نيز در پايان مصاحبه اش به آن اشاره كرد.


اطلاعات امنیتی مدیرتلویزیون تپش


پس از مصاحبه تاثیر گذار گوگوش، که جز کانال مصاحبه کننده، هیچ کانال تلویزیونی دیگر خارج از کشور، آن را پخش نکرد، امیرقاسمی مدیر شبکه “تپش” که گوگوش او را متهم به داشتن ارتباط با مافیای داخل کشور کرده است، در یک مصاحبه شرکت کرد. او در این مصاحبه تنها توانست به دو نکته علیه گوگوش و مصاحبه اش اشاره کند که یکی از این دو نکته خود دلیلی شده است بر داشتن روابط امنیتی وی با سازمان امنیت موازی و سیمای امنیتی جمهوری اسلامی. او گفت که گوگوش با دختر یکی از سران جمهوری اسلامی به سونا می رفته است! و خانه اش را هم 5 میلیون تومان اجاره داده است.
 
 

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates