10.11.2004

مصاحبه وزير دفاع جمهوری اسلامی

موشك شهاب 3
به مرحله توليد انبوه رسيده
فيلم برداری‌های اخير نيروهای
امريكائی – انگليسی از مرزهای اروندرود
 
 
 وزير دفاع جمهوری اسلامی “علی شمخانی” در حاشيه نمايشگاه  و نشست مديران صنايع دفاعی كشور، پيرامون مذاكرات اتمی ايران، ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل  و احتمال حمله نظامی به كشور گفت:


دليلی برای ارجاع پرونده‌ ايران به سازمان ملل وجود ندارد. ايران همكاری‌های گسترده‌ای با آژانس داشته است. با دلايل هسته‌‌ای نمی‌توان پرونده‌ ايران را به شورای امنيت ارجاع داد ولی با دلايل سياسی شايد!


ما ابتدا قابليت‌هايمان را به كار می‌گيريم كه اين حادثه رخ ندهد، البته نه به اين دليل كه حادثه‌ بزرگی عليه ماست، بلكه به اين دليل كه ما قابليت‌های بزرگی داريم كه اجازه ندهيم چنين حادثه‌ای رخ دهد. منظور از اين قابليت‌ها نيز به هيچ‌وجه قابليت نظامی نيست. جمهوری اسلامی قابليت سياسی و حقوقی زيادی دارد، اما در صورت بروز اين واقعه ‌بايد آسيب‌پذيری خود را به حداقل ممكن برسانيم و اين امر عملی است.


وی درباره‌ حمله‌ احتمالی آمريكا و اسرائيل به تاسيسات هسته‌يی ايران، گفت: ايران، ليبی نيست و امكان عراقيزه كردن آن هم وجود ندارد. با اطمينان می‌گويم كه احتمال چنين حمله‌ای وجود ندارد و اگر حمله‌ای رخ دهد، مضار آن از منافعش برای حمله كننده بيشتر است.


ما مشكلی در دفاع  نداريم. گام‌های علمی هم برداشته شده و از آن عبور كرده‌ايم. ما، در زمينه‌ی توليد موشك شهاب 3 به جايی رسيده‌ايم كه از نظر انبوه توليد قادريم مثل پيكان، شهاب 3 توليد كنيم.


درباره ساخت موشك دوربرد 4000 كيلومتری نيز شمخانی گفت:


اين حرف، حرف اسرائيل است و غرض اين است كه ما دنبال تهديد اروپا هستيم، اما ما نه از جانب اروپا تهديدی عليه خود احساس می‌كنيم و نه ضرورت سرمايه‌گذاری در اين زمينه را احساس می‌كنيم.


از وزير دفاع سئوال شد: شنيده شده در مرز اروندرود نيروهای آمريكا و انگليس از قسمت‌هايی از خاك ايران فيلم‌برداری كرده‌اند.


شمخانی پاسخ داد: فيلم‌برداری از نقاط مرزی ايران توسط آمريكايی‌ها بسيار دور از ذهن است. با توجه به توانمندی نظامی آمريكا اين گونه اخبار ضعيف ارزيابی می‌شود.


وزيردفاع در باره انتخاب مجدد بوش به رياست جمهوری گفت:


بوش در وضعيت شكننده‌ا‌ی انتخاب شد. او پنجاه ميليون مخالف در آمريكا دارد. بسياری از رهبران جهان با او و سياست‌هايش مخالفند. او پروژه‌های ناتمامی مثل عراق و افغانستان دارد كه مساله‌ خاورميانه و فلسطين هم به آن اضافه شده است. شبهاتی در مورد وضعيت دفاعی ايران در قبال آمريكا وجود دارد كه اين شبهات هم با برگزاری انتخابات رياست جمهوری ايران و ميزان رای و مشاركت مردم برطرف خواهد شد.
 
 

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates