04.10.2004

يک بسيجى هنگام اجراى “فريضه” امربه معروف ونهى ازمنکر دربوشهربه کشته شد

  بنا به گزارش ايرنا يک عضو فعال منطقه مقاومت بسيج سپاه استان بوشهر روز يکشنبه هنگام اجراى “فريضه”  امر به معروف و نهى از منکروتذکر،  توسط عده ای درسواحل بوشهر  کشته شد.
در بيانيه فرمانده منطقه مقاومت سپاه استان بوشهر که دوشنبه دراختيار ايرنا قرارگرفت ، آمده است :” شهيد  حسن گورکى  اولين شهيد ماموريت اجراى امربمعروف ونهى از منکردراستان بوشهراست که به هنگام تذکرزبانى به افراد معلوم الحال و فاسد به درجه شهادت نايل آمده است . “
به گفته منابع آگاه  نيروهاى بسيجى استان بوشهر ، قاتلان اين  بسيجى شناسايى و دستگير شده اند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates