26.09.2004

اسامى محصلان دانشگاه هاوايى‏ (وزارت علوم اين مدارک را معتبر نميداند)

 منبع پیک ایران 


 بر اساس حکم  وزارت علوم مدارک دانشگاه هاوايى‏ رسميت ندارد اين قبيل مدارك در داخل كشور معتبر نبوده و دستگاهها حق ندارند اثري بر اين مدارك بار كنند. گزارش زير از سايت شريف نيوز ميباشد:
مساله «محصلان دانشگاه هاوايى» يكى از جنجال برانگيزترين مباحث سياسى احتماعى روزهای اخیر است و درباره شعبه دانشگاه هاوايى در ايران حرف‏هاى زيادى گفته شده است؛ اما آن‏چه كه ناگفته مانده، اسامى افرادى است كه در اين دانشگاه به تحصيل! پرداخته و مدرك دريافت كرده‏اند. خبرنگار شريف نیوز از منابع آگاه قضايى اسامى تعدادى از محصلين اين دانشگاه را كسب كرده است.
همچنين خبرنگار شريف نيوز اطلاع يافت در اداره اين دانشگاه حجه الاسلام سيد محمد بجنوردى (عضو شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز) به عنوان قائم مقام و مدرس حقوق خصوصى نقش داشته است. تعدادى از مديران دانشگاه آزاد مانند محمد عباسى رئيس دانشگاه آزاد قائم شهر و على اكبر بهبهانى معاون تربيتى رئيس دانشگاه آزاد نيز اداره كنندگان شعبه دانشگاه هاوايى در تهران بوده‏اند.


اسامى دانشجويان اين دانشگاه به همراه سمت اين افراد و مدرك تحصيلى اخذ شده آنان به اين ترتيب است.۱. حجه الاسلام عباسعلی علیزاده،  رئيس دادگسترى تهران،  دكتراى حقوق خصوصى‏
۲. احد باقرزاده،  معاون وزير دادگسترى و رئيس سازمان تعزيرات حكومتى، دكتراى حقوق بين‏الملل‏
۳. حجه الاسلام سيد محمد سجادى،  رئيس يكى از شعبه‏هاى ديوان عالى كشور كه پرونده هاشم آغاجرى در آن بررسى شد،  دكتراى حقوق خصوصى‏
۴. سيد حسن الحسينى،  نماينده دور ششم و معاون كنونى پارلمان وزارت آموزش و پرورش،  دكتراى علوم سياسى‏
۵. محمد رئيسى،  نماينده مشاركتى دوره ششم از شهر كرد،  دكتراى حقوق خصوصى‏
۶. بهروز كافى،  از مديران صنعت نفت،  دكتراى مديريت‏
۷. على اكبر طاهرى،  مدیر عامل ساپكو،  دكتراى بازرگانى‏
۸. جمال مظفرى،  قائم مقام منطقه آزاد قشم،  دكتراى مديريت و سيستم بهره ورى‏
۹. رضا ويسه،  مدير عامل سازمان نوسازي و گسترش صنايع،  دكتراى مديريت‏
۱۰. مرتضى حاجى،  وزير آموزش و پرورش،  فوق ليسانس مديريت آموزشى‏
۱۱. بهروز فروتن،  مدير عامل صنايع غذايى بهروز،  ليسانس صنايع غذايى‏
۱۲. محمد ملاكى،  رئيس شركت ملى گاز ايران و معاون وزير نفت،  فوق ليسانس مديريت تكنولوژى‏
۱۳. غلامرضا شهريور،  مدير كل در وزارت تعاون،  دكتراى مديريت تعاون‏
۱۴. سيد محمدامين طالب شهرستانى،  معاون سابق وزارت بهداشت و درمان،  دكتراى مديريت خدمات درمانى‏
۱۵. حسن جاهد،  معاون وزارت بهداشت و درمان،  دكتراى مديريت خدمات درمانى‏
۱۶. محمد رحيمى،  مشاور وزير آموزش و پرورش،  فوق ليسانس جامعه شناسى‏
۱۷. على رئوف،  معاون وزير آموزش و پرورش،  دكتراى مديريت آموزشى‏
۱۸. نورالدين صفى نيا،  از مديران سابق شهردارى تهران،  فوق ليسانس و دكتراى حقوق خصوصى‏
۱۹. على مقدس زاده،  شهردار سابق منطقه 6،  مهندسى عمران با گرايش آب و خاك‏
۲۰. بهرام بهرامى،  معاون سازمان و ثبت اسناد و املاك كشور،  دكتراى حقوق خصوصى‏
۲۱. مجيد محتشمى،  دبير كل حزب آزادى،  دكتراى مديريت توسعه در ايران‏
۲۲. محمدرضا خباز،  قائم مقام حزب همبستگى و نماينده دور ششم مجلس،  دكتراى علوم سياسى.


 

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates