22.09.2004

دانشگاه هاوائی با مدارك هوائی

تقسیم مدرك نذری میان قضات دیوانعالی كشور
 
  
 كشف دانشگاه “هاوائی” كه مدركش “هوائی” است، عملا موجب ابطال مدارك تحصیلی عالی بسیاری از مدیران و قضات قوه قضائیه شده است.


تعدادی از رؤسای شعب، معاونان و قضات دیوان عالی كشور، رئیس یكی از مجتمع های
قضایی، دو نفر از رؤسای دادگستری مناطق آزاد و یكی از معاونان وزارت دادگستری
مداركشان را از این دانشگاه گرفته اند. این در حالی است كه چنین دانشگاهی اساسا وجود خارجی ندارد، بلكه یك شركت جعل مدرك است كه اخیرا كشف و رسوائی آن دامن آقایان را گرفته است.


گفته میشود شماری از اساتید و مسئولان دانشگاه آزاد و شهرداری تهران نیز در میان فارغ التحصیلان این دانشگاه هوایی اند.


از ایران به ما نوشته اند:


جمعیت موتلفه با راه اندازی دانشگاه آزاد علاوه بر سود سرشاری كه از جامعه مدرك پرست ما به دست آورد، تمام نیروهای بیسواد را كه در اختیار داشت مدرك دار كرد و بیشتر آنها یكباره دكترا و لیسانس گرفتند.


نكته جالب در رو شدن جریان فعالیت دانشگاه هاوائی، از جمله اینست كه بسیاری از مدیران قوه قضائیه علیرغم روابط نزدیكی كه با موتلفه اسلامی دارند، بدلیل نبوغ زیادی كه داشته ودارند، حتی دانشگاه آزاد وابسته به این جمعیت را هم نتوانستند طی كنند و مدرك بگیرند. بهمین دلیل دانشگاه هاوائی را درست كردند. اگر یك روزی ایران حساب و كتاب پیدا كرد و قرار شد مدرك تحصیلی ارزیابی دوباره شود، همگان متوجه خواهند شد كه خیلی از آقایانی كه بنام دكتر وكارشناس در سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شده و پا روی پا می اندازند و تز صادر می كنند، مانند خیلی از سرلشكرها و سرتیپ های بسیج و سپاه باید مداركشان بعنوان سند جرم، همراه پرونده فساد و تقلب بفرستند به یك دادگاه صالحه!


ماجرای دانشگاه هاوائی با مدارك “هوائی”، درواقع همزمان با تشدید اختلافات در اردوی جناح راست فاش شد. ظاهرا در قوه قضائیه چند دستگی بوجود آمده و صف بندی هائی كه وجود داشته اما از ترس مجلس ششم درباره آن دم فرو بسته بودند حالا رو شده است. دراین میان، ظاهرا پا را گذاشته اند بیخ گلوی علیزاده رئیس دادگستری مركز تا برود و یا سر جایش بنشیند. علیزاده خواب دادستانی تهران و حتی دادستانی انقلاب كل كشور را دیده بود كه با اشاره رهبرمرتضوی زودتر از علیزاده روی این صندلی نشست! اما با آن اشاره و این بر صندلی نشستن رقابت تمام نشد و باحتمال بسیار زیاد، یكی از پرونده های علیزاده را كه مربوط به همین دانشگاه هاوائی است رو كردند تا حساب كار دستش بیآید. به این خبر روزنامه كیهان كه بی شك با اشاره بیت رهبری نوشته شده توجه كنید:


 كیهان : یكی از مسئولان بلند پایه قضایی كه در روز چهارشنبه (19/6/83) در جلسه مشترك دادستانی كل كشور و وزارت علوم حضور داشته است گفت، كه پیشنهاد ارزیابی مدرك های تقلبی اخذ شده از سوی یكی از افراد حاضر درجلسه مطرح گردید ولی این پیشنهاد با مخالفت دادستانی روبرو شد.


دانشگاه هاوائی جمعا در طول دوران خدمتگذاری اش به نظام 1063 مدرس تحصیلی كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری داده است.
 

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates