04.08.2004

فستيوال خونخواران مصلی وارد بيستمين روز خود شد

من خون خورم و هر که چو من اهل بود
خون خوردن من بنزد او سهل بود
ميز ممد گزارش می دهد

در روز جمعه ديروز شعرای آستان ولايت و فضاحت هر يک بنوعی درخشيدند
حاج شيخ حسين رزم… که از افتخارات بيت الخلای رهبری ست درگريزی به رباعيات خيام زبان حال راهبُر انقلاب منفور را چنين ترسيم کرد:
من خون خورم و هر که چو من اهل بود
خون خوردن من بنزد او سهل بود
خون خوردن من حق ز اذل می دانست
گر خون نخورم علم خدا جهل بود
شخص ديگری که نبايد از قلم بيفتد فيسلوف دربار جنايت حضرت رضا داور… است. ايشان وجه تمايز خوانخواری دينی و فلسفی را مورد عنايت قرار دادند و فرمودند: خونخواری و خونريزی و فقاهت و اجتهاد و امامت و تقوا و حکومت عدل اسلامی و خلوص درجات نُزج متقلا و همچنين استحباس و تشکنجه و تعزيرات ده(۱۰) حکمی هستند که اين بنده آنها را از ارکان حکومت صالحان بر زمين می دانم…( خوانندگان محترم اگر بعضی از اين اصطلاحات را نفهميديد نا راحت نباشيد. چون بعضی از آنها از اسرار مفتون و مکنون است که فقط رهبری در پنهان و آنهم با هزينه کردن کلی قره قوروت ـ اسم رمز افيون و ترياک است در بيت راهبُر ـ به آن دست رسی پيدا می کنند. از اينکه پراِنتيز را دير می بندم ببخشيد! ولی بدانيد که رهبری همانند رهبر خودش تنها به چند چيز اين دنيای دَنی دل بسته است به زن و کباب و دود تلخ ملکوتی ترياک، از مال دنيا رهبری فقط به پول و سهم امام و پيغمبر و خليفه و فقيه و سلطان و گاهی هم پورسانت از نفت و طلا و اورانيوم و پسته و قالی اکتفا می کنند. ايشان اين پولها را در راه الهی خدايی به کار خير می زنند. از منفجر کردن مرکز يهوديان در هر جا که بتوانند گرفته تا پول دادن به وزير پست و مخابرات حاج آقا شيخ دکتر احمد که بحق ازسرکردگان چماق بدست و از حزب الهی های ساکن پيشين اروپا ست ايشان از ذوئبای در ولايت و از دوستان نزديک شيخ حسين شريعتمداری ست. اينها گفته ها و اعترافات خود حاج آقا معتمدي‌ست. اضافه بر اين من خود شاهدم که حاج شيخ دکتر احمد معتمدی وزير محترمه مخابرات حتی آب هم بدون دستور رهبری نميخورد. حاج شيخ دکتر احمد که خود دوستيش با شيخ حسين شريعتمداری را مديون خدمتی می داند که سالها پيش با آوردن او از بلژيک به فرانسه و صد البته برای جاسوسی در بين کمونيستها بوده مي‌داند. شيخ احمد پولهای رهبری را برای از کار انداختن ميکروميکرُفونهای جرج الدين بوش السلطنه بکار می گيرد. مخارج ديگر رهبربرای هر کاري‌ست در راستای گسترش عدالت علوی و مولوی و اموی و نبوی و مرتضوی در جهان… پرانتز بسته!) و اما راهبُر مذبذب انقلاب مشمئز امروز جمعه در مصلی بزرگ تهران چه گفتند:
گزارش مستند از ميز ممد
دوستان سلام بخدا من ميز ممدم اين اسم رو خود رهبری دقيقا ۴۱ سال پيش بر من گذاشته، از فستيوال خونخوارن در مصلی بزرگ تهران گزارش ميدم! و اما راهبُر انقلاب چنين گفتند:

بسم رب الفقهاء و الروحانيون، بسم رب الشياطين و الظالمين بسم رب المستظعفين بسم رب اشهداء و الصديقين بسم رب المقلدين و الانترين اعوذوبالله من اغرب الناکسين والناکثين بسم الخون و الخونريزی بسم الجنايت و التجاوز باسمهی و باسمکم بسم سيدالعلی الخامنة الحسينی و العلوی والنبوی و الجعفری… و اما بعد بايد بگويم که اين روزها بلانا و بلادکم در زير آتش تبليغات دشمن در خطر است. و من به اهالی بيوت متبرکه و نايب و آلات دست خودم حضرات روحانيون و شورای محترم گُهنبان (گُه انبان از اصطلاحات آفريده من است رهبری از اصطلاح من استفاده می کنند بدون ذکر منبع! ميز ممد) و خصوصأ نايب بر حقم حضرت آيت الله حاج شيخ سيد علی اکبر هاشمی که از طايفه بنی هاشم است واجداد اعلای او با جدين موحدين من هممنقل و همدود وهمروضه و همبستر وعنقريب بوده اند. ما هر دو از يک شجره طيبه طاهره فائزه رفسنجانيه بوده باشيم،… در خواست کرده ام تا هر چه زودتر بمب اتمی دارالسلام را آماده بهره برداری کنند تا از يک طرف ما بتوانيم جهان را به آتش و خون بکشيم و در ضمن دمار از روزگار ايران و ايرانی در بياوريم و در نهايت هر چه زودتر اين کار انجام شود بهتر است! اگر ما بتوانيم جريان سال ۱۳۶۷ و کشتار آن سال را در حد وسيع تری انجام دهيم من از نظر خون خواری می توانم از تمام رقبای زنده و شهيد خودم با فاصله ای نجومی جلو بزنم. بنا بر آنچه گفته شد مدال خونخواران جهان بايد به مدل و صاحب آن که سيد علی ست داده شود. خصوصا که امسال سال عدل من نيز هست…مسئله ديگر مسئله اين مردک معلوم الحال است که امروز به طهران می آيد (دوستان توجه دارند که رهبری ارادتی خاص به دسته دارند و تهران را از بيخ حلق و با تِ دسته دار تلفظ می کنند: ميز ممد) مردام اين حاويه سولانا مسئول سياست خارجی اروپا ست . اين موضوع مرا بياد زمان جنگ مقدس می اندازد. اون روز هم صهيونيستها برای خاتمه خون وخونريزی هی می رفتن و ميومدن. ومن وامام…ده وآيت الله هَشَم پور گفتيم نه آقا بايد جنگ ادامه پيدا کنه، خب ادامه ام پيدا کرد. کسی اون روز به اهميت قضيه توجه نداشت. ما با اون کار تونستيم تمامی ملحدان و ضد ولايتی ها رو و غير خودی ها رو چه در جبهه و چه در پشت جبهه چه در شهرها و زندانها با نهايت بيرحمی که در طول تاريخ سابقه نداره نابود کنيم، خب حالام افتخار می کنيم. حالا اين مرتيکه حاويه سولانا که منو ياد مار هاويه کتاب مقدس ميندازه اومده تو کار ما فضولی کنه خب من به حاج سيد سعيد مرتضوی ميگم بره تو فرودگاه از همون جا يه سره ِبَبَرتش تو اوين اول اونجا باهاش دسته جمعی از نزديک اجماع کنن و شکنجه بعد هم سکته مغزی کنه و بره پيش دس ننه اش…( تکبير ذوئبا : برای فهم اين اصطلاح ن ک به گزارشات پيشين. ميز ممد) … اما دوتا کلمه ديگر عرض کنم و رشته سخن را به مدعوين ديگر واگذارم. حضرات آيات عظام روحانيون، حجج اسلام والمسلمين فقهای حوضچه های فيضيه برای اينکه شما بدانيد که شمشير دوسر خونآلود و خون ريز و خونچکان اين فستيوال به من بعنوان فرمانروای حکومت امام …عج… ميرسد ، امروز به عنوان برگه برنده ضيافتی را ترتيب داده ام که همگی به الوهيت و علويت و معنويت و شجاعت درايت و اصلحيت و صالحيت و بيرحمی و قصاوت ما پی خواهيد برد. خواهش می کنم سينی ها را بياوريد ( ناگاه سر وصدا بلند ميشود ذوئبا با تکبير با سينی هايی پر از خرما وارد مصلی می شوند ولی رهبری می گويد که اينها خرما نيست!)… نه خير اينها خرما نيست! اينها معجونيست از ترياک و خون ملعونين و معدومين و منافقين و محاربين که در عرض اين بيست و پنج سال بدست سربازان گمنام و نامآور ما با نهايت بيرحمی کشته شده اند و چه لذتی دارد مکيدن اين آب نباتها که از شيره جان غير خوديها باشد. حضرات ائمه جمعه و جماعات، حجج اسلام و المسلمين خونخوران همه تاريخ فکرش را بکنيد آب نباتی از ترياک برادران طالب از افغانستان و خون احمد تفضلی، خون سامی، خون علايی، خون مختاری، خون پوينده، خون پروانه و داريوش فروهر، خون تازه اين زنيکه عکاسه زيبا کاظمی خون همه ساقطين در سال ۶۷ ، و ما اگر شراب را و الکل را حرام می دانيم بيش از هزار سال است که خون ميخوريم. اينک مفتخريم که با روی کار آوردن حکومت ناب اسلام ناب محمدی آب نبات خون و ترياکی بيست و پنج ساله به اهالی عبا و عمامه و مؤمنين جهان هديه کنيم…
دوستان سخنرانی رهبری ادامه دار ولی آيا رهبر معظم انقلاب اسلامی موفق خواهند شد شمشير دوسر و خونآلود فستيوال خونخواران در مصلی تهران را بربايد؟ گزارش پايانی را در شماره آينده بخوانيد. در ضمن يادتان باشد اين گزارشات با مشکلات فراوان واز جمله پارازيت های صهيونيستها و عمال آمريکايی آنها بدست شما می رسد در تکثير و تکاثر آن بقدر قوه بکوشيد.
تهران خيابان ايران کوچه پارس بن بست رهبری پلاک ۹ ميز ممد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates