30.06.2004

زيبا کلام : ابراز ندامت بسياري از اصلاح طلبان در باره رفتار خود با هاشمي رفسنجاني

صادق زيبا کلام از تئوري پردازان حمله ” انقلاب فرهنگي ” خميني که با هر دو جناح حکومت سر و سر دارد فاش کرد که مهره هاي جناح خاتمي از رفتار گذشته خود با رفسنجاني پشيمان شده اند. به گزارش ايرنا 10 تيرماه , ” صادق زيبا کلام استاد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گفت بسياري از اصلاح طلبان از رفتار خود در سال 1378 با اقاي اکبر هاشمي رفسنجاني پشيمان هستند و از نامزدي ايشان در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري حمايت خواهند کرد. وي روز چهارشنبه در گفتگو با ايرنا افزود بسياري از اصلاح طلبان ترجيح مي دهند هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور شود.”

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates