08.09.2003

نتیجه انتخابات مجلس آینده 5 میلیون در انتخابات شرکت می کنند 12 میلیون رای اعلام می شود

تحلیل جناح راست در یک محفل سطح بالا از انتخابات آینده مجلس این بود که در این انتخابات بطور قطع مردم شرکت نخواهند کرد و ما دراین مورد یقین داریم. مطابق یک نظرسنجی محرمانه تنها 5 میلیون نفر در این انتخابات شرکت خواهند کرد و ما با همین 5 میلیون مجلس را در دست می گیریم. به مقام رهبری هم اطمینان خاطر داده شده طوری انتخابات برگزار خواهد شد که شمارش آراء 12 میلیون اعلام شود و اثبات نادرستی این رقم نیز ممکن نشود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates