07.09.2003

گزارش معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات وامنیت در مجلس: زهرا کاظمی به خط خود شکنجه گران و قاتلین خویش را معرفی کرده

پیک نت:
روزنامه شرق اطلاع داد که در جلسه فراکسیون وفاق مجلس که بابتکار فراکسیون مجمع روحانیون و با شرکت 70 نماینده مجلس تشکیل شده بود، معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نامه ای به خط دکتر “زهرا کاظمی” را ارائه کرد که وی به محض تحویل از طرف دادستانی تهران به وزارت اطلاعات آن را نوشته است.

زهرا کاظمی در این نامه نوشته که از همان بدو بازداشت تا زمان تحویل به وزارت اطلاعات و امنیت تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار داشته است.

معاون وزارت اطلاعات همچنین فاش ساخت که زهرا کاظمی مطالب زیادی در باره دوران بازداشت خود توسط دادستان و در زندان سپاه و نیروی انتظامی نوشته که همه دراختیار وزارت اطلاعات است و در صورت نیاز منتشر خواهد شد تا ملت ایران درجریان واقعیات قرارگیرند.

به این ترتیب جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی ماند که زهرا کاظمی مستقیما گفته و نوشته که چه کسانی در شکنجه و ضربه ای به سر وی که منجر به قتلش شد دست داشته اند ونقش قاضی مرتضوی در این میان چه بوده است. هنوز معلوم نیست که بقیه نامه ها و شرحی که زهرا کاظمی از دوران بازداشت خود داده دراختیار مسئول ترین مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته است یا نه؟ و اگر قرار گرفته با چه اختیار و قدرتی قوه قضائیه بی اعتناء به همه این اسناد در پی مخدوش کردن پرونده قتل است و از ادامه اقدامات کودتائی دادستان تهران دفاع می کند

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates