07.09.2003

احضار وبازجوئی‌ازنصرت کریمی درسن 78 سالگی !

پیک نت:
پارک قیطریه میعادگاه امنیتی‌های موازی

بدنبال اعلام استقرار واحدهای سازمان امنیت موازی در دو کلانتری تهران در میدان ونک و میدان نیلوفر، اطلاع رسید:
موج جدید احضارها در تهران تشدید شده است، اما از آنجا که احضار شدگان را تهدید می کنند که در صورت عدم سکوت با آنها برخورد شدید خواهد شد، اخبار این احضارها و بازجوئی ها چندان منتشر نمی شود.

در موج جدید احضارها، همچنان پرونده ای که برای پورزند ساخته اند و بر مبنای اعترافاتی که او را بدان مجبور کرده اند “نصرت کریمی” کارگردان سینما و سازنده فیلم های درشکه چی، محلل و … در سن 78 سالگی احضار و ساعت ها از او بازجوئی شده است. پس از نصرت کریمی، یک نویسنده جوان بنام ” فروغ بهمن پور” احضار، باز جوئی و 8 روز زندانی شده است. او را متهم کرده اند که در یک میهمانی خصوصی علیه رهبران جمهوری اسلامی سخن گفته است. فریدون جیرانی کارگردان و امید روحانی نویسنده سینمائی نیز از جمله احضار شدگان اخیر هستند. به آنها یک ماه مهلت داده اند تا عوامل فساد در سینمای ایران را بطور کتبی معرفی کنند!

سینا مطلبی بار دیگر تحت فشار قرار گرفته و کامبیز کاهد و امیر عزتی نیز احضار شده اند. آنها را برای دیدارهای امنیتی بر سر قرار در پارک های تهران فرا می خوانند و دراین میان پارک قیطریه بیش از پارک های دیگر محل قرارهای امنیتی شده است.

دو سربازجو باسامی “مهدوی” و “باقری” که دراین ملاقات ها حضور می یابند، احضار شدگان را برای همکاری زیر فشارهای روانی می گذارند و اغلب سرنوشت پیروز دوانی را برایشان مثال می زنند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates