01.09.2003

سوابق علینقی جهرمی، پیشکار جنتی و داماد ناطق نوری

انتشار ارگان شورای نگهبان از سوی پیشکار آیت الله جنتی

شمشمین شماره مجله “ناظر امین” در ایران منتشر شد. این مجله ارگان شورای نگهبان است و علینقی جهرمی استاندار اسبق فارس و داماد علی اکبر ناطق نوری آن را منتشر می کند.

علینقی جهرمی در کابینه رویائی علی اکبر ناطق نوری قرار بود وزیر کشور شود، همچنان که محمد رضا باهنر قرار بود وزیر نفت شود. پس از ناکامی ناطق نوری در انتخابات سال 76 جهرمی که در طول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و در سمت استاندار فارس بتدریج معلوم شد “سید” است و یک محمد هم به نامش اضافه شد “سید محمد علینقی”، مشاور آیت الله جنتی در شواری نگهبان شد، هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی.

علینقی جهرمی خود در شرکت عمران فارس و سازمان های وابسته به آن در شیخ نشین دوبی سهامدار است، اما سهام اصلی این شرکت متعلق به آیت الله جنتی است و اختیارات این سهام و حق امضاء با جهرمی است.

صاحب امتیاز مجله “ناظر امین” اداره کل نظارت و بازرسی شورای نگهبان است و این از بدعت های حقوقی در جمهوری اسلامی که یک اداره صاحب امتیاز یک نشریه است و نه یک فرد حقوقی و حقیقی!

روزنامه ایران در باره انتشار نشریه ” ناظر امین” بدرستی نوشت: نهادی( شورای نگهبان) که قرار است وظیفه قضاوت و نظارت بر انتخابات را داشته باشد، چه نیازی به بیان دیدگاههای سیاسی خود همچون احزاب و جریانات سیاسی دارد؟

در واقع نیز شورای نگهبان ترکیبی است از رهبران حزب سیاسی – نظامی “حزب الله” که شاخه های برون مرزی نیز در کشورهای اسلامی دارد و در انتخابات شوراها نیز توانست شهرداری وشورای شهر تهران را بی نام و نشان تصاحب کرده و چند تنی را که سابقه عملیات نظامی و تروریستی در جمهوری اسلامی دارند در شهرداری و شورای شهر بنشاند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates