01.09.2003

جمله ای، که چند هفته پیش در تهران گفته شده بود؟ “حکیم” نمکدان را شکسته است!

پیک نت:
پیرامون انفجار حرم حضرت علی و کشته شدن بیش از یکصد تن، که آیت الله حکیم یکی از قربانیان آن بود، در برخی محافل خاص ایران جمله ای پرمعنا از یک مقام نقل می شود. آن جمله که ظاهرا در یک دیدار مافیائی و در محفل پرده نشینان گفته شده چنین است: ” حکیم نمکدان را شکسته است!”

کسی نام این مقام، محل دیدار و نام همه حاضران را نمی آورد، اما با قاطعیت اطلاع دارند که این جمله بعنوان نارضائی از سیاست های حکیم پس از بازگشت به عراق و جدا کردن حساب خود از حساب جمهوری اسلامی و بیرون کشیدن خود از زیر سیطره آیت الله شاهرودی بیان شده است. از جمله کسانی که دراین دیدار حضور داشته “ذوالقدر” قائم مقام سپاه پاسداران و فرمانده بسیج بوده است.

بسیاری این جمله را رمز انفجار و کلید صندوق اسرار ترور آیت الله حکیم می دانند که ظاهرا درهفت توی پنهان مناسبات با شبکه های القاعده، حزب الله لبنان و نفوذی ها و جاسازی شدگان در رهبری مجلس اعلای انقلاب اسلامی تصمیم آن گرفته شد. در جریان ترور حجاریان نیز آیت الله مصباح یزدی تنها یک جمله راز گونه در محفل تروریست ها؛ پس از انتقاد از حجاریان بیان کرده بود:” یک مرد در میان شماها پیدا نمی شود؟”

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates