19.07.2003

گزارشی از نا آرامیهای روزهای اولین موج جدید خیزش دانشجوئی و مردمی

نامه اى از ایران
براى پیک ایران
ازشورش 1
سه روز است که کوى دانشگاه حسابى شلوغ است . کوى دانشگاه مکانى است که تقریبا درآن بیست خوابگاه دانشجویى موجود است . و حدود ده – سیزده هزار دانشجوى را در خود دارد. البته متاسفانه بعلت تعطیلات قبل از امتحانات آخر سال، خیلى از دانشجویان در کوى دانشگاه نیستند. زیرا بچه هاى خوابگاه، همه شهرستانى مى باشند و به احتمال زیاد تا هفته دیگر اکثرا بر مى گردند.
در گیرىها خیلى بالاست. برخلاف سال 78 که دانشجویان خواهان در گیر شدن نبودند و به خاتمى توهم داشتند و امیدى به تغییر توسط اوبودند، اینبار همه با زبان خشونت حرف مى زنند. واین جنبه خوب است. هیچ امیدى به بهبودى ندارند و همه خواهان درگیرى مستقیم هستند.
اهمیت این مبارزه فقط این نیست که < تا آخر ادامه خواهد یافت > . بلکه در آن همه اقشار شرکت دارند و کل کشور را به حرکت سیاسى علیه رژیم درمی آورد. اول روشنفکران شروع مى کنند، بعد اعتراضات به طبقات دیگر مى تواند منتقل شود .مهم این است که شلوغى ها و اعتراضات نخوابد و ادامه یابد. این درگیرى ها تا 18 تیر ادامه خواهد داشت و نمى خوابد . شعار مرگ بر جمهورى اسلامى جا افتاده ولى شعار مرگ بر آمریکا باید جا بیفتد تا جنبش سیاسى واقعا خط مرزهایش را روشن کند. ترکیب این دو شعار واقعا عالى است چون هر گونه توهم به دشمنان رنگارنگ را کم مى کند.
در گیرى ها از ابتدا با تهاجم به نیروهاى مسلح شروع شده . شعار ها بسیار داغ است و همه مرگ بر رهبر است . دعواى لفظى بسیار است . یعنى فحش مى دهند و فحش به رهبران حکومتى . نیروهاى انتظامى تا بحال جرات نکردند وارد خوابگاه ها بشوند . بین آنها سنگ انداخته مى شود. بعضى دانشجویان ککتل هم درست مى کنند و آنها هم با سنگ جواب مى دهند. بسیجى ها به زنجیر، باتوم و چماق مسلح هستند. دانشجویان ککتل هم درست مى کنند و از بام ها ى خوابگاه بر سر آ نها مى اندازند . تمام شیشه ها ى خوابگاه شکسته . مرتب در خیابانها آتش درست مى کنند وسایل و اسناد هاى خوابگاه را بیرون مى کشند و به آتش مى کشانند. دیشب نیروهاى انتظامى گاز اشک آور به داخل خوابگاه انداخته اند.
تمام خیابانهاى اطراف تا شعاع چند کیلومترى بسته است و خوابگاه ها در محاصره مزدوران لباس شخصى رژیم است . مجهز به آبفشان و..
روز اول خیلى محاصره نکرده بودند ولى از شب دوم تمام محوطه رامحاصره کرده اند و به هیچ کس اجازه رفت و آمد نمى دهند. خود دانشجویان فقط با کارت خوابگاه اجازه ورود به محوطه را دارند.
آنهایى که ماهواره دارند توسط تلویزیون هاى آمریکا در جریان در گیرى ها قرار مى گیرند.این تلویزیون ها مرتب درگیرى ها را بخش مىکنند . گوینده برنامه مرتب از مردم مى خواهد که به کمک دانشجویان بروند و مردم هم مى روند.البته اینها که ماهواره دارند بیشتر بالاشهرى هستند و فقط براى تماشا مى آیند و درگیر نمى شوند.درماشینها ى خود می نشیند و تماشا مى کنند. ولى مردم محلات دیگر مانند گیشا و نارمک و دیگر نقاط شهر و دانشجویان خوابگاه هاى دورتر خواهان کمک به آنها هستند. ولى در حلقه محاصره قرار مى گیرند و نمى توانند خودشان را به محل برسانند . ولى مردم در محدوده ها خطوط محاصره جمع مى شوند و در آن محلها هم درگیرى ایجاد مى شود.مثلا در گیشا مردم جمع شده اند و با افراد نظامى در گیر شده اند . چند نقطه دیگر هم شلوغ شده . امروز (جمعه ) بعد از نماز جمعه دوباره تمام نیرو هاى انتظامى منطقه را از حالا محاصره کرده اند .امشب هم شلوغ مى شود.
دیشب همان اول شلوغى سه نفر از دانشجویان که شروع کننده بودند را دستگیرکرده اند .دانشجویان روز اول بیشتر در خیابان بودند.آلان بیشتر حالت حمله و گریز دارد و بیشتر خوابگاه را بعنوان سنگر انتخاب مى کنند.و از آنجا حمله مى کنند.
افرادى که لباس شخصى به تن دارند بسیار زیاد است .دانشجویان سه نفر را دستگیر کردند. هر سه کارت سباه و بسیجى داشتند.به آنها گفته بودند که به دانشجویان دلار داده اند که شلوغ کنند. دانشجویان هم در درگیرى ها به نیروهاى انتظامى مى گویند، شما از رهبر و آخوند ها دلار گرفته اید و آمده اید این جا براى سر کوب. سربازان به دانشجویان توهین مى کنند که دهاتى ها به شهر آمده اید و رو دار شده اید. به ده تان برگردید!(چون بسیارى از دانشجویان شهرستانى هستند).اینها هم متقابلا فحش مى دهند. خلاصه بازار فحش گرم است. ولى شعار مرگ بر خامنه اى و خاتمى و رفسنجانى و بقیه مثل نقل ونبات است .
دانشجویان انجمن اسلامى هیچکاره هستند و شدیدا بین خودشان دعواست . و مى گویند خط راست غلبه کرده و علیه درگیرى هستند.
خامنه اى هم گفته سرکوب باید بشود. یک نفر اطلاعاتى گفته به ما دستور تیر داده اند. ولى تا به حال تیراندازى به قصد کشتن هنوز نشده است. ارزیابى همه این است که اینها الان قصد کشتن را ندارند.حتى نیروهاى انتظامى به لباس شخصى ها اجازه ورود به خوابگاه را نداده اند و جلوى آنها یى که قصد وارد شدن را داشتن، گرفته اند.امشب به دستور خامنه اى دو هزار امت اسلام قرار است به کوى دانشگاه حمله کنند. بهر حال نیروهاى انتظامى که در محوطه حضور دارند، از دانشجویان خیلى زیادتر هستند.
در شب اول تعداد دستگیرى زیاد بود. علیرغم اینکه اعلام شده همه را آزاد کرده اند، ولى دروغ مى گویند. زخمى در بین دانشجویان زیاد است. ولى از دشمن هم زخمى شده است. کوکتلها چند مزدور را به آتش کشیدند وگویا این صحنه را درتلویزیون آمریکا هم نشان مى دهند. درگیرى ها را مستقیم نشان مى دهند. دشمن هم مرتب از دانشجویان فیلم مى گیرد . دانشجویان اکثرا صورتهاى خود را مى بندند. گویا شب اول خیلى از شیشه ها ى بانکها را شکسته بودند و چندین اتوموبیل را به آتش کشیده بودند. افراد لباس شخصى و بسیجى ها با موتور به تعداد زیاد به شکل مانور و ایجاد رعب و وحشت مى ریزند . دانشجویان هم دو تا ازموتور ها را به آتش کشیدند.
ساعت دو نیمه شب است و خیابانها تقریبا همه جا شلوغ است . مردم بدون ماشین و با ماشین حوالى کوى دانشگاه مى روند . تمام شهر مملو از بسیجى است . بسیارى با اسلحه و برخى با چاقو و باتوم . مثل سابق تقریبا اکثر خیابانهایى که به شلوغى مى رسد، از شعاع چند کیلومترى بسته شده و ماشینها را مى گردند. ولى مردم در خیابان هستند. با بوق زدن و علامت آزادى به هم لبخند مى زنند. نیروهاى ویژه اطراف محل اعترااض زیاد است . به محض اینکه چند نفر را مى گیرند، مردم هو مى کشند. هر ماشینى که بوق بزند ویا با بسیجى ها در گیر شود، نمره ماشین را مى کنند. یک عده از جوانان که زن و مرد بودند را گرفتند و نیروهاى ویژه روىشان نشستنه بودند، داد زدیم، بى شرفها ولشان کنید! مزدوران بر گشتند و حالت حمله بخود گرفتند، البته غلطى نمى توانستند بکنند. یکى از زنان روسرىاش را در آورد ه بود و در هوا مى چرخاند و مردم تشویق مى کردند همه به هم مى گفتند، کارشان تمام است! تنبانشان را حسابى زرد کردند.
ماهواره ها از د یروز قطع شده، ولى مردم در خیابان هستند.البته ماشین سوارها جرات بیرون آمدن ندارند. چند جوان که میدویدند، گیر لباس شخصى ها افتادند. وبا زنجیر، خونین و مالین شدند. با بلند گومرتب مى گفتند که تجمع نکنید. نایستید، بنفع تان نیست! مردم گفتند ما منافع خودمان را مى دانیم که به نفع شما نیست که ما درصحنه باشیم .
البته هنوز مردم مى ترسند .ولى بزودى ترسها فرو خواهد ریخت . درست مثل شرایط انقلاب شده، مردم خوشحالند. از تلویزیون یک صحنه از درگیرى ها را نشان داد .دولت مى گفت آمریکا از اینها دفاع مى کند. خامنه اى هم اعلام کرد که آرام باشید وگرنه جواب ما سرکوب است .
صحبت هاى بین مردم خیلى رادیکال است. یک نفر تماشا چى مشهدى مى گفت از مشهد با او تماس گرفته اند و گفته اند رادیو تلویزیون مشهد به دست مردم افتاده است. مى گفتند رژیم بیست مرکز بسیج را خلع سلاح کرده که اگر مردم حمله کردند، اسلحه ها بدست مردم نیفتد. یکى دیگر مى گفت خودمان اسلحه زیر خاک داریم موقعه اش بیرون مى آوریم .همه بهم مى گفتند نترسید و جلو بروید. جوانانى که دوران انقلاب را ندیده اند خیلى هیجان زده بودند. و مى گفتند تمام شد. آخر کارشان است . نزدیک محل در گیرى به ماشین شان سنگ مى خورد و مردم مى گفتند خودشان به ماشین سنگ مى زنند که فرار کنند. ظاهرا انتظامى کارى نمى کند و عملیات همه توسط لباس شخصى هاست . البته نیروى ویژه نقش اصلى را دارند. تمام خیابانها از اتوبوسها ى نیروى انتظامى و ویژه و بسیجى ها با وانت و باتوم و چماق فراوان است و با موتور در قسمت هاى مختلف شهر به محل درگیرى ، در رفت و آمد هستند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates