19.07.2003

یک فرمانده سپاه فاش کرد سپاه، بدستوررهبر امنیت داخلی را به عهده گرفته: مثلث”اژه ای- مرتضوی- میثم”

پیک نت:
سخنرانی شتابزده یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، فاش ساخت که رهبر جمهوری اسلامی مستقیما در جریان تمام دستگیری ها و عملیات کودتائی فرماندهان سپاه در کشور قرار دارد.

این فرمانده سپاه که محمد غفاری نام دارد و معاون روابط عمومی نیروهای مقاومت بسیج است، طی سخنانی برای بسیجی های مازندران و در پاسخ به سئوالاتی که از وی در باره نظر رهبری در باره رویدادهای اخیر در کشور و نقش سپاه در آن ها شده بود گفت:

بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسئولیت پدافند و امنیت داخلی کشور به سپاه واگذار شده است.

همچنین گفته می شود، یک ستاد سه نفره مرکب از محسنی اژه ای دادستان داده ویژه روحانیت و نماینده قوه قضائیه در هیات مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی، سعید مرتضوی دادستان تازه برگمار شده تهران و همکار قدیمی سعید امامی بنام “میثم”، نقش قضائی را در کنار ستاد عملیات نظامی- امنیتی برعهده گرفته اند. مرتضوی نماینده قوه قضائیه، اژه ای نماینده دادگاه ویژه روحانیت و میثم نماینده ضد اطلاعات سپاه پاسداران ( حراست) اند. محسنی اژه ای، همچنین نقش رابط این ستاد را با سازمان امنیت موازی برعهده دارد، که خود از اعضای شورای بنیانگذاری و رهبری این سازمان است.

عباس عبدی نیز در نامه اخیر خود فاش ساخت که محسنی اژه ای مستقیما در جریان بازجوئی های سعید مرتضوی است و بر وی نوعی ریاست نیز دارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates