19.07.2003

زدوخورد نیروی امنیتی لباس شخصی با تظاهرکنندگان دمکراسی طلب در تهران پارس، از دید یک شاهد عینی

رادیوفردا:
ج.ز.: در تهران پلیس ضد شورش در تمام چهارراه ها حضور داشت و نیروهای امنیتی حزب الله اتوموبیل هائی را که حدس می زدند حامل تظاهرکنندگان است بازرسی می کردند. یکی از ساکنان تهران پارس در مصاحبه با رادیوفردا می گویدساکن تهران پارس: دیشب تهرانپارس خیلی شلوغ بود، به شدت نیروهای لباس شخصی آنجا بودند و نیروهای امنیتی که پخش شده بودند، حدود ساعت 12 و نیم شب بود و مردم را آنجا پراکنده می‌کردند و طبق معمول هر شب خیابان ها پر از سنگ و این چیزها شده بود.
جمشید زند(رادیو فردا): درگیری هم پیش آمد؟

ساکن تهران پارس: ببینید درگیری هرشب هست ولی یک نکته ای قابل توجه هست که آنها با چوب هایی که دستشان گرفتند به مردم می‌زنند و صحنه های زشتی را آدم می‌بیند که دلش به درد می‌آید.

ج. ز.: نیروی انتظامی واکنشش چی بود نسبت به حمله لباس شخصی ها به مردم و دانشجویان.

ساکن تهران پارس: نیروی انتظامی دو دسته هستند. یک دسته ای که مردم را حمایت می‌کنند و دسته ای که مردم را سرکوب می‌کنند. البته در ظاهر می‌گویند مثلا که نیروی انتظامی دارد از مردم حمایت می‌کند ولی من اکثرا دیده ام نیروی انتظامی هم همکاری می‌کند با نیروهای لباس شخصی.

ج.ز.: بعضی از شهروندان تهران وضعیت را با حکومت نظامی تشبیه کرده اند و می گوید رفت و آمد در شب نگران کننده است.

جمشید زند (رادیو فردا)

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates