17.12.2006

برخي کانديداهاي خانم، با تمرکز بر جاذبه‌هاي زنانه موفق به کسب آرا شده‌اند

خُسن آقا: هر دم از این باغ بری می‌رسد تازه تر از تازه تری می‌رسد. خانم ها با تمرکز بر جازبه های زنانه موفق به کسب آراء شدند. تمرکز بر آن چیز خانم‌ها!؟ این حکومت آخوندی روز به روز خنده دار تر می‌شود
پیک ایران: خبرهایی انتخاباتی (انتخابات به سبک جمهوری اسلامی) : تجمع اعتراض آميز کانديداهاي ائتلاف اصلاح طلبان در فرمانداري تهران// بازتاب : برخي کانديداهاي خانم، با تمرکز بر جاذبه‌هاي زنانه موفق به کسب آرا شده‌اند

تجمع اعتراض آميز کانديداهاي ائتلاف اصلاح طلبان در فرمانداري تهران

روزنا: کانديداهاي فهرست ائتلاف اصلاح طلبان در شوراي شهر تهران، در اعتراض به نحوه شمارش و اطلاع رساني آراي انتخابات در ساختمان فرمانداري تهران تجمع کردند.
خبرنگار روزنا اطلاع يافت که درپي انتشار اخبار ضد و نقيض از شمارش آراي انتخابات شوراي شهر تهران، کانديداهاي اصلاح طلبان تصميم گرفتند تا با تجمع در مقابل فرمانداري تهران نسبت به روند کنوني شمارش آراء، توقف و عدم شمارش آراء در تعدادي از سايتهاي موجود اعتراض کنند.
براسا آخرين اخبار دريافتي 12 کانديداي ائتلاف اصلاح طلبان با حضور در ساختمان فرمانداري و در ديدار با فرماندار تهران نسبت به روند موجود اعتراض کردند که پس از جلسه نيز فرماندار تهران نتوانست کانديداهاي اصلاح طلب را قانع کند.
به گزارش روزنا معصومه ابتکار در ديدار با فرماندار تهران خواستار اعلام دقيق تعداد تعرفه هاي راي تهران شد و همچنين نسبت به آمار ضد و نقيض ارايه شده توسط رسانه ها ابراز نگراني شديد کرد. اين درحالي است که آقاتقي،معاون استاندار و فرماندار تهران در پاسخ به ابراز نگراني معصومه ابتکار تنها به گفتن اين جمله بسنده کرده است که هيچ آمار قابل اتکايي تاکنون انتشار نيافته است و پاسخ قانع کننده اي ارايه نکرد.
گفتني است کانديداهاي اصلاح طلب پس از خروج از فرمانداري تهران به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان مراجعه کرده و درحال تصميم گيري براي چگونگي تداوم اعتراض خود هستند.
——————————————–
با اعلام نتايج اوليه شمارش آرا در بيشتر مراکز استان‌هاي کشور، فهرست حاميان دولت (رايحه خوش خدمت) موفق به کسب اکثريت مطلق و حتي نسبي آرا نشده است.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، از مجموع استان‌هاي اعلام‌شده، از فهرست حاميان دولت در شهرهاي اصفهان، ساري، زنجان، کرمان و بندرعباس،‌ هيچ کانديدايي موفق به کسب آراي لازم نگرديد و در ساير مراکز استان‌هايي که شمارش آراي آنها تقريبا به پايان رسيده، بين يک تا سه کانديداي اين فهرست به شوراي شهر راه يافته و حاميان دولت در اقليت قرار گرفته‌اند.
در شوراي شهر قم که مهمترين مرکز فهرست حاميان دولت در مراکز استان‌ها به شمار مي‌رود نيز از ليست رايحه خوش خدمت تنها يک سوم اعضا موفق به کسب آراي لازم شدند تنها در شهر بيرجند نيز از 7 عضو شوراي شهر، اعضاي اين فهرست ۴ کرسي را کسب کرده‌اند.
بنابر آخرين اخبار در شهرهاي اراک و اصفهان، فهرست خدمتگزاران مستقل حائز اکثريت مطلق و در شهرهاي قزوين،‌ کرمان، ساري و همدان، ۴ عضو اين فهرست موفق به راهيابي به شوراي شهر شدند و در ساير مراکز استان‌ها نيز ۲ يا ۳ عضو فهرست مذکور به شوراي شهر راه يافت.
اخبار رسيده حاکي از پيروزي ائتلاف اصولگرايان نيز در اکثر مراکز استان‌ها مي‌باشد.
گفته مي‌شود، حجم گسترده تبليغات انتخاباتي و استفاده افراطي از اسم و تصاوير رئيس‌جمهور از عوامل ناکامي ليست حاميان دولت مي‌باشد.
در شهرهاي قزوين، ‌زنجان، بندرعباس و اهواز نيز برخي کانديداهاي خانم، با تمرکز بر جاذبه‌هاي زنانه موفق به کسب آرا شده‌اند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates