16.12.2006

وقتی که پردها پایین می‌آیند

خُسن آقا:
آگاهان از همان نخستین روزهای پا گرفتن پدیده‌ای بنام اسهال طلب می دانستند که این پدیده از دل دارودسته هاشمی بیرون آمده تا بتواند با چهره ای دیگر پس از پایان یافتن دوران ریاست جمهوری هاشمی منافع پدرخوانده را نگهبانی کند. نکته مثبتی که در اواخر انتخابات قبلی روی داد برملا شدن این هویت بود، اتفاقی که در انتخابات دیروز بیشتر برملا شد و پدرخوانده را مجبور کرد بصورت شفاف روابط تنگاتنگش را با اسهال طلب‌ها نمایان سازد. از این انتخبات به بعد زد و بندهای پشت پرده آنچنان برملا شد که به راحتی می توان جناح های درون رژیم را بصورت شفاف در مقابل دید ملت قرار داد. جالب است بدانید که بقایای حزب توده نیز در همین خط قرار گرفته و بدون هیچ پرده پوشیی از این دسته حمایت می‌کند. در نتیجه می توان جناحهای رژیم را به این صورت خلاصه کرد.
جناح امنیتی به سرکردگی پدرخوانده هاشمی و جناح نظامی به سرکردگی خامنه ای، دیگران فقط پیاده نظام این دو گروه هستند.

پیک نت:
طولانی ترین شب سیاسی- انتخاباتی در تهران

ایران، یکی از طولانی ترین شب های سیاسی خود را دیشب پشت سر گذاشت. آنها که رای دادند آسوده خیال تر از آنها که نگران شمارش آراء بودند به خانه های خود بازگشتند. این بیم ونگرانی در تهران 13 میلیونی بمراتب بیشتر از شهرهای ایران بود. هم درتهران و هم در شهرستان ها، بحث از شوراها بود و نه مجلس خبرگانی که به درست یا غلط مردم آن را به حساب نمی آورند. در تهران، تا 4 بعد ازظهر خیال بسیجی ها و شورای نگهبان و دولت آسوده بود و شورا را نقد کرده و در جیب گذاشته بودند، اما به یکباره از این ساعت به بعد سیل جمعیت به سمت حوزه های رای گیری روان شد و از این لحظه به بعد، در پشت پرده نگرانی ها آغاز شد. این حضور که مطابق تمام زمینه چینی های قبلی نهادهای حکومتی نباید بوقوع می پیوست، گسترش تخلفات را در بالای صندوق ها بی پروا کرد، اما از آنجا که فرصت زیادی در اختیار نبود، چاره اندیشی را گذاشتند برای زمان شمارش آراء. از این مرحله به بعد، خواب اصلاح طلبان هم حرام شد، بویژه وقتی شیخ مهدی کروبی، که آشکارا از شرکت وسیع مردم خوشحال بود و تلاش دولت برای قبضه شوراها را ناممکن تشخیص داده بود، به رهبران ائتلاف اصلاح طلبان هشدار داد:” امشب، شب خوابیدن نیست!”

او اشاره به آن چند ساعت خواب سرمست از قطعی بودن پیروزی خود، پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم کرد. خوابی که وقتی از آن برخاست، فهمیدن او را کشیده اند پائین و احمدی نژاد را کشیده اند بالا. کروبی با این پیام خواست به ائتلاف بفهماند که انتخابات را در تهران برده اند، به این شرط که در شمارش آراء تقلب نشود. حتی اگر آرا سازی هم بکنند، شورای شهر تهران از یکدستی خارج شده و اصلاح طلبان بدان راه خواهند یافت، مگر آنکه بدون شمارش آراء یک لیست تهیه کنند و به توشیح رهبر معظم برسانند و امر حکومتی برای ابطال محتوای صندوق ها را ابلاغ کنند.

در شهرهای مراکز استان ها نیز وضع تقریبا همینگونه بوده است. بویژه که از بعد از ظهر حضور بسیج با کلاشینکف را در برخی از این شهرها- مانند شیراز- به حوزه های رای گیری منتقل کردند تا با ایجاد رعب و وحشت یا مردم بروند و رای ندهند و یا اگر رای میدهند به آنهائی رای بدهند که کلاشینکف می گوید!

مسلمانی که دروغ بگوید از مسلمانی ساقط است. این که مسلمانان درحاکمیت چقدر دروغ در این سالها گفته اند از شمار خارج است، اما آخرین مصاحبه رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور فقط دروغ نبود، بلکه دروغی بسته بندی شده با وقاحت نیز بود و به این دلیل نباید فراموش شود. او در آخرین مصاحبه اش در تهران گفت که هیچ بسیجی در حوزه ها نیست و حق دخالت هم ندارد و هیچ گزارشی هم دراین باره دریافت نشده زیرا اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد. آن دویست هزار نیروی پادگانی که می گویند به تهران وارد شده هم دروغ است. حداقل در شیراز مردم به چشم خودشان دیده اند که بسیجی ها با کلاشینکف در حوزه ها حضور داشته اند. هر اندازه تکذیب این حضور راست بود، تکذیب انتقال 200 هزار نیروی کمکی به تهران هم راست!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates