19.07.2003

ناپدید شدن ۲ عضو و دستگیری ۵ عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند در روز دوشنبه در تظاهرات دانشگاه تبریز دستگیر شدند.
همچنین دو نفر از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند ناپدید شده اند و تا کنون هیچ خبری از آنان در دست نیست.
گفتنی است ناآرامی ها در تبریز بالا گرفته است و بخصوص دانشجویان از هیچ امنیتی برخوردار نیستند.
امیر کبیر

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates