13.12.2006

انعکاس گسترده آتش زدن تصویر احمدی نژاد در رسانه های جهان

خبرنامه امیرکبیر: اعتراض روز گذشته دانشجویان دلیر دانشگاه امیرکبیر به حضور احمدی نژاد و آتش زدن تصاویر وی در برابر چشمانش در دانشگاه، بطور گسترده در رسانه های خبری جهان بازتاب پیدا کرده است.تلویزیونهای سی ان ان، بی بی سی، فاکس نیوز، شبکههای فرانسه، یورونیوز، العربیه، الحره عراق و ابوظبی از جمله شبکه های خبری جهان بودند که گزارش اعتراض دانشجویان علیه احمدی نژاد را پخش کردند.

شبکه خبری سی ان ان در گزارش خود از جمله گفت دانشجويان معترض ایرانی، احمدی نژاد را هو كردند و شعار مرگ بر ديكتاتور سر دادند. اقدام بی سابقه دانشجویان در حالی صورت گرفت که دانشگاه مملو از ماموران امنیتی بود.

سی ان ان گفت اعتراض دانشجویان به حدی بود که حتی برخی از دانشجويان تصاویر او را در سالن سخنرانی به آتش کشیدند.

تلويزيون بی بی سی نیز در گزارشی گفت دانشجويان پلی تکنیک تهران سخنرانی احمدی نژاد را برهم زدند و به سمت او ترقه پرتاب كردند. دانشجويان همچنين در برابر چشمان او تصاويرش را به آتش کشیدند.

تلویزیون فاکس نیوز نیز گفت اینجا دانشگاهی در تهران است. جايی که دانشجویان ایرانی اعتراضی بی سابقه را علیه احمدی نژاد انجام دادند. آنها تصویر او را هنگامی که قصد سخنرانی داشت، آتش زدند. دانشجویان شعار می دادند مرگ بر دیکتاتور.

شبکه ۲۴ ساعته فرانسه نیز که به تازگی راه اندازی شده است، طی گزارشی گفت دانشجویان در دانشگاه پلی تکنیک تهران دست به تظاهرات زده و تصاویر احمدی نزاد را به آتش کشیدند. دانشجویان با حرکت به جایگاه سخنرانی احمدی نژاد، شعار می دادند مرگ بر دیکتاتور.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates