13.12.2006

عوام فریبی احمدی نژاد در وبلاگ خود

خبرنامه امیرکبیر:
احمدی نژاد با دروغ گویی و عوامفریبی در وبلاگ شخصی خود آورده است: “در نشست دانشگاه اميركبير، وقتي جمعي كوچك در ميان اكثريتي مطلق در حضور رييس جمهور ، با آزادي كامل ، به رييس جمهور منتخب مردم توهين كردند و نمي ترسيدند ، احساس مسرت بخشي به من دست داد. ناخودآگاه به ياد شرايط دوران دانشجويي خود و ۱۶ آذرهاي پيش از انقلاب افتادم كه چگونه در سالهاي سياه ۵۴ تا ۵۶ ، امكان تنفس سياسي و نقد حكومت سكولار مورد حمايت غرب در اين كشور نبود. هزينه اهانت به مقامات حكومت ، مرگ يا زندان و شكنجه بود و اينك شرايط بگونه اي است كه اقليتي محدود ، نظم جلسه اكثريت را با اهانت و حتي آتش زدن ، برهم مي زند اما اكثريت يعني دانشجويان واساتيد انقلابي، با تسامح و كرامت، تحمل مي كنند و دست به مقابله به مثل نمي زنند.”

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates