13.12.2006

چراغ سبز وزارت علوم به کمیته انضباطی برای برخورد با دانشجویان معترض در جلسه دیدار با احمدی نژاد

خبرنامه امیرکبیر:
احمدی نژاد دو روز پیش در دانشگاه امیرکبیر اذعان کرد که حاضر نیست کوچکترین برخوردی با دانشجویانی که در جریان دیدار وی از این دانشگاه به او اعتراض کرده اند، صورت گیرد. این سخن احمدی نژاد با تبلیغات گسترده اقتدارگرایان مواجه شد. اما امروز معاون دانشجویی وزیر علوم در سخنانی که حاکی از دادن چراغ سبز به کمیته انضباطی برای برخورد با دانشجویان معترض بود، اعلام کرد: متاسفانه دانشجویان تحمل ندارند. دانشجویان ما باید یاد بگیرند که تحمل بیشتری داشته باشند و با صبر و بردباری انتقادات خود از مسئولان را با آنها در میان بگذارند. با شلوغ کردن و هیاهو نمی توان نتیجه ای دریافت کرد.

ملاباشی در سخنانی که حاکی از تصمیم وزارت علوم برای برخورد شدید با دانشجویان است، تصریح کرد: اگر شخصی در یک جمع دانشگاهی از روی احساس و بدون منطق مطالب غیر مستندی را عنوان کرد، مجموعه دانشگاهی آن شخص را از میان خود خارج می کند.

ملاباشی در زمینه نوع برخورد کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر با دانشجویان حاضر در جلسه سخنرانی رئیس جمهور گفت : حتی اگر دانشجو از حد هم خارج شد هم با مهرورزی با او برخورد می شود اما اگر برخورد و اقدام دانشجو مصالح اکثریت را متضرر ساخت، دانشجو مورد مواخذه قرار می گیرد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates