13.12.2006

ترکمون پشت ترکمون اسهال طلب‌ها

فارس نیوز:
عضو مركزيت حزب مشاركت در گفتگو با فارس:

بايد دانشگاه‌ها براي جلوگيري از برخي برخوردهاي توهين‌‌آميز سالم‌سازي شود منظور آقا از سالم سازی چیست!!!؟؟؟

خبرگزاري فارس: عضو شوراي مركزي حزب مشاركت با بيان اين كه بايد محيط دانشگاه‌ها براي جلوگيري از برخي برخوردهاي توهين‌‌آميز سالم‌سازي شود، گفت: آموزه‌هاي ديني، معيارهاي اخلاقي و فرهنگي ما اجازه ادبيات انتقادي مثل ماجراي ديروز دانشگاه اميركبير را نمي‌دهد.

هادي قابل در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در ارزيابي خود از حركات توهين‌آميز عده معدودي از دانشجويان در مقابل رئيس جمهور در دانشگاه صنعتي امير كبير اظهار كرد: اين بحث را بايد از دو منظر مورد توجه قرار داد؛ منظر اول آن كه رئيس جمهور به عنوان يكي از مقامات عالي رتبه كشور در محيط علمي حضور يافته كه بايد حرمت او پاس داشته شود ولي متاسفانه اين حرمت پاس داشته نشد و اين عمل از اين جهت محكوم است.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت افزود: از منظر ديگر بايد به بستر و زمينه بروز اين خشونت توجه كرد كه چه شده عده‌اي از دانشجوياني كه بايستي طلايه‌دار و پرچم دار گفتگو و تعامل باشند، به اين گونه حركت‌ها روي آورده‌اند.
قابل تاكيد كرد: بايد محيط دانشگاه‌ها سالم‌سازي شود و راه سالم سازي دانشگاه‌ها ريشه‌يابي مسائل است.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت با بيان اين كه آموزه‌هاي ديني، معيارهاي اخلاقي و فرهنگي ما اجازه اين گونه ادبيات انتقادي را نمي‌دهد، تصريح كرد: از سوي ديگر نيز نبايد رسانه‌ها و برخي مسوولين اين ادبيات را در جايي تشويق و در جايي مزمت كنند.
وي اضافه كرد: در 16 آذر 83 و در دوران آقاي خاتمي نيز شاهد بروز چنين ادبياتي از سوي دانشجويان بوديم كه متاسفانه مانور زيادي نيز بر اين قضيه داده شد؛ لذا اين گونه رفتارها بايد در تمام دوران‌ها ناپسند باشد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates