12.12.2006

سخنراني وزير كشور در دانشگاه شيراز با اعتراضات شديد دانشجويان مواجه شد

ایلنا:
جلسه سخنراني و پرسش و پاسخ وزير كشور با عنوان «از شعار تا عمل، نقد عملكرد دولت نهم» در تالار فجر دانشگاه شيراز، به دليل اعتراضات دانشجويي به تشنج كشيده شد.

به گزارش خبرنگار “ايلنا”، اين جلسه توسط انجمن فرهنگ و سياست، بسيج دانشجويي، جامعه اسلامي دانشجويان و انجمن اسلامي مستقل دانشگاه شيراز با حضور رييس دانشگاه شيراز، استاندار فارس و ساير مسؤولان استان برگزار شد.
پس از سخنراني وزير كشور مجري برنامه اعلام كرد كه پرسش‌‏هاي شفاهي تنها از سوي نمايندگان چهار تشكل ميزبان و سؤالات ساير دانشجويان به صورت كتبي مطرح خواهد شد.
به عنوان اولين سؤال، نماينده انجمن اسلامي مستقل بدون ذكر عنوان “مستقل” از سوي مجري برنامه به جايگاه دعوت شد. در اين هنگام تعدادي از دانشجويان با فرياد زدن واژه “مستقل” اعتراض خود را نشان دادند. سؤال نماينده اين تشكل، تبديل رابطه تعامل بين مجلس و دولت به معامله بين اين دو قوه بود. سوال دوم توسط نماينده انجمن فرهنگ و سياست، ميزان همكاري بسيج در برگزاري انتخابات بود كه پورمحمدي در پاسخ گفت كه بسيج فقط گزارش‌‏هاي مردمي را تأييد مي‌‏كند و گزارش‌‏هاي تاييدشده توسط بسيج مي‌‏تواند در تأييد يا رد صلاحيت افراد مورد استفاده باشد. اين قسمت از سخنان وزير با اعتراض دانشجويان روبرو شد و حاضران در سالن، وزير كشور را به شدت «هو» كردند.
در ادامه، اولين سؤال كتبي توسط وزير پاسخ داده شد. اين سوال در مورد هزينه‌‏ها و بودجه‌‏هاي تخصيص‌‏يافته در سفرهاي استاني از محل صندوق ذخيره ارزي بود. در اين هنگام يكي از دانشجويان از ميان جمع نسبت به سفرهاي استاني اعتراض و عنوان كرد كه اين سفرها بيشتر جنبه تبليغاتي دارد و رييس‌‏جمهور از هم‌‏اكنون به دنبال رأي جمع كردن براي انتخابات آتي است كه سخنان اين دانشجو با تشويق دانشجويان همراه شد.
نماينده بسيج دانشجويي در مورد فضاي راكد دانشجويي در دانشگاه‌‏ها صحبت كرد كه دانشجويان با فرياد «فضا بسته است، نه راكد»، اعتراض خود را اعلام كردند.
در حالي كه وزير كشور از سالم بودن فضاي سياسي دانشگاه‌‏ها و سفرهاي استاني هيأت دولت سخن مي‌‏گفت، «محمد هاديان»، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه‌‏هاي شيراز و علوم پزشكي كه اجازه صحبت كردن در پشت تريبون را نيافته بود، از ميان جمعيت با فرياد خطاب به وزير كشور، اظهار داشت: نمونه سفرهاي استاني هيأت دولت، سفر شما به دانشگاه شيراز است. اينجا چند نفر به صورت دست‌‏چين شده اجازه صحبت كردن يافته‌‏اند كه همگي نمايندگان تشكل‌‏هاي دست‌‏ساز مديريت دانشگاه شيراز هستند.
وي افزود ؛ شخصي كه به عنوان نماينده انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز صحبت كرد، عضو انجمن اسلامي مستقل است كه به تازگي و توسط مديريت دانشگاه تأسيس شده است و اخيراً با حذف كلمه “مستقل” تلاش مي‌‏كنند كه از پيشينه 27 ساله انجمن اسلامي دانشگاه‌‏هاي شيراز و علوم پزشكي سوءاستفاده كنند.
عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان ادامه داد: شما از فضاي سالم سياسي در دانشگاه‌‏ها صحبت كرديد، معناي دانشجوي ستاره‌‏دار چيست؟
صحبت‌‏هاي هاديان در چندين نوبت با تشويق‌‏هاي مكرر دانشجويان همراه بود.
در ادامه و پس از آنكه دانشجوي ديگري نسبت به كمك‌‏هاي صد مليون دلاري به كشورهاي خاص اعتراض كرد، هاديان به خاطر طفره رفتن وزير كشور از پاسخگويي به سؤال دانشجويان ستاره‌‏دار، اعتراض كرد و افزود: جناب وزير كه دم از قانون مي‌‏زنند بفرمايند كه طبق كدام اصل قانون مطبوعات، نشريات دانشجويي در دانشگاه شيراز قبل از انتشار بازبيني مي‌‏شوند؟
وزير كشورپاسخ داد: از ميان 14 هزار دانشجو، احضار 50 نفر به كميته انضباطي امري طبيعي است. در اين هنگام دانشجويان زيادي فرياد زدند: «به چه جرمي؟» كه با تشويق شديد دانشجويان حاضر مواجه شدند.
پورمحمدي درباره بازبيني نشريات دانشحويي گفت: نشرياتي وجود دارند كه مطالب غيراخلاقي منتشر مي‌‏كنند.
همچنين دانشجويان نسبت به عملكرد ضعيف استانداري فارس اعتراض كردند.
زماني كه پورمحمدي يك سوال كتبي درباره عملكرد دولت در مسأله هسته‌‏اي قرائت كرد، با واكنش شديد دانشجويان مواجه شد و از پاسخگويي به اين سؤال منصرف شد.
وزير كشور در قسمتي از سخنان خود اعلام كرد كه دولت در راستاي دقت در خرج كردن پول‌‏هايش از كمكي كه متعهد شده بود به مردم آسيب‌‏ديده از سونامي انجام دهد، صرفنظر كرده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates