11.12.2006

اعتراض دانشجویان امیرکبیر به سخنان احمدی نژاد

رادیوفردا:
امروز، دوشنبه، ۲۰ آذر عده ای از دانشجويان دانشگاه اميرکبير با شعارهایی مانند «مرگ بر ديکتاتور» سعی کردند از سخنرانی محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران در اين دانشگاه جلوگيری کنند.

به گزارش خبرگزاری ادوارنيوز، احمدی نژاد از صبح دوشنبه ۲۰ آذر به قصد سخنرانی در دانشکده پلی تکنيک دانشگاه امیرکبیرحضور يافت اما دانشجويان اين دانشگاه نيز با حضور گسترده در سالن محل سخنرانی، برنامه ريزی های قبلی نهادهای امنيتی برای در اختيار گرفته شدن سالن توسط دانشجويان دانشگاه امام حسين که صبح امروز با اتوبوس به اين دانشگاه منتقل شده اند را ناکام گذاشتند.

احمدی نژاد با اشاره به وجود دانشجويان سه ستاره در دانشگاه ها گفته است که به اين دانشجويان درجه ستوانی خواهد داد.

ادوار نیوز
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، دانشجويان معترض، يکی از دوربين های صدا وسيما را شکستند. به گفته همين خبرگزاری، عده ای از دانشجويان هوادار رييس جمهوری شعار«احمدی احمدی» حمايت می کنيم سر دادند. درگيری اصلی بين بسيج و دانشجويان انجمن اسلامی صورت گرفت. اين انجمن اخيرا غير قانونی اعلام شد.

دانشجويان معترض همچنین شعارهايی چون «مرگ بر استبداد »، «دانشجو می ميرد ذلت نمی پذيرد» و«دروغگو، برو گمشو» سر دادند. این دانشجویان تصاویری از محمود احمدی نژاد را به آتش کشیدند.

پیش از این و به مناسبت روز دانشجو ۱۶ آذر تظاهرات دانشجويی با شعار «دانشگاه زنده است» در دانشگاه های مختلف ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگاری مهر، آقای احمدی نژاد در مورد جنبش دانشجویی گفته است: « متاسفانه برخی از جنبش های دانشجويی که در دانشگاه ها فعاليت می کنند هر کدام به يک حزب، آن هم بيرون دانشگاه وابسته اند که با عملکرد خودشان همچون امروز نشان دادند که نمايندگان جنبش دانشجويی نيستند.»

احمدی نژاد در مورد نامه اش به جرج بوش: من اين ‌نامه را با وضو نوشتم و ‌گفتم خدايا برای پرچمدار نظام سلطه هدايت قرار بده و دلش را به سمت عدالت نرم كن و بعد هم بحث مناظره مطرح كرديم اما نپذيرفتند. آقای احمدی نژاد در بخشی از سخنانش به نامه خود خطاب به ریيس ‌جمهوری آمريكا اشاره كرد و گفت: «من اين ‌نامه را با وضو نوشتم و ‌گفتم خدايا برای پرچمدار نظام سلطه هدايت قرار بده و دلش را به سمت عدالت نرم كن و بعد هم بحث مناظره مطرح كرديم اما نپذيرفتند. وی در بخشی از سخنانش گفت آمريكايی‌ها بدانند ما اگر هزار بار هم بسوزيم، يك سانتی‌متر از آرمانهايمان عقب‌نشينی نمي‌كنيم.»

رییس جمهوری ایران در بخش ديگری از سخنانش به بازنشسته کردن برخی از اساتيد در دانشگاه ها که يکی از مهمترين دغدغه های دانشجويان به شمار می رود، اشاره کرد و گفت: «هيچ استادی در دانشگاه بازنشسته نخواهد شد. قانونی قبل از اين دولت بوده است و تعداد بازنشستگان در سال های ۸۱ ، ۸۲، ۸۳ نشان می دهد که چند برابر سال ۸۴ بوده که اين دولت آن را تحويل گرفته است.»

از سوی دیگر، خبرگزاری ادوار نيوز گزارش داده که رييس جمهوری همچنين با اشاره به وجود دانشجويان سه ستاره گفته است: «به اين دانشجويان درجه ستوانی خواهد داد.»
در دوره رياست جمهوری محمود احمدی نژاد بسياری از دانشجويان که فعالیت سیاسی در دانشگاه داشتند ستاره دار شده و حق ادامه تحصيل ندارند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates