11.12.2006

شعار ‘مرگ بر ديکتاتور’ در سخنرانی احمدی نژاد

بی‌بی‌سی: سخنرانی محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، در دانشگاه صنعتی اميرکبير (پلی تکنيک) برای مدتی با اعتراض برخی دانشجويان که عکس های وی را آتش زده و شعار ‘مرگ بر ديکتاتور’ سر داده بودند، به تشنج کشيده شد.
رئيس جمهور ايران روز دوشنبه 11 دسامبر (20 آذرماه) برای سخنرانی و ديدار با دانشجويان به دانشگاه صنعتی اميرکبير در تهران رفته بود و سخنان خود را با اشاره به پيشينه فعاليت های سياسی در دانشگاه ها و جنبش های دانشجويی دنبال می کرد، اما در ميانه سخنانش با اعتراض برخی حاضرين در سالن روبرو شد.

يکی از حاضرين در اين جلسه به راديو بی بی سی گفته است که اعتراض دانشجويان پس از اينکه محمود احمدی نژاد از پاسخ دادن به سوالاتی درباره حقوق بشر، آزادی بيان و حق تحصيل و اخراج برخی دانشجويان خودداری کرد، آغاز شد.

آقای احمدی نژاد از معترضين خواست مطالب خود را با آرامش بيان کنند و گفت: “ما سالها در مقابل ديكتاتوری ايستاده ‌ايم و تا هزار سال ديگر نيز احدی قادر نيست در اين كشور هر چند با نام آزادی، ديكتاتوری برقرار كند.”

از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد در تابستان سال گذشته، اين اولين بار است که يک مراسم سخنرانی وی با اعتراض علنی حاضرين همراه می شود.

مصاحبه با آرمين سلماسی، از دانشجويان حاضر در برنامه دانشگاه اميرکبير – برنامه جام جهان نما

مخالفان و هواداران رئيس جمهور

كسانی كه می ‌خواهند با فشار، ما دست از آرمان‌ های خود برداريم بدانند كه اين چيزها اثری نخواهد گذاشت

محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران

بنا به گزارش ها اعتراض دانشجويان منتقد رئيس جمهور ايران که شعار “دانشجو می ميرد، ذلت نمی پذيرد” سر داده بودند، با پاسخ برخی هواداران وی مواجه شد که شعار می دادند “منافق حيا کن، دانشگاه را رها کن.”

خبرگزاری ها گزارش کرده اند که درگيری لفظی و در برخی موارد فيزيکی مخالفان و موافقان آقای احمدی نژاد در طول مراسم تکرار می شد و در حين همين درگيری ها برخی دانشجويان به گروه تصويربرداری تلويزيون دولتی ايران (صدا و سيما) نيز يورش بردند.

شعارهای دانشجويان
موافقان – منافق حيا کن، دانشگاه را رها کن
مخالفان – دانشجو می ميرد، ذلت نمی پذيرد

در حين سخنرانی رئيس جمهور ايران دستکم دوبار صدای انفجار ترقه باعث اختلال در جلسه شد که آقای احمدی نژاد يکبار گفت “كسانی كه می ‌خواهند با فشار، ما دست از آرمان‌ های خود برداريم بدانند كه اين چيزها اثری نخواهد گذاشت” و بار ديگر افزود: “توپ، تانک، مسلسل، ديگر اثر ندارد.”

خبرگزاری فارس گزارش داده که رئيس جمهور ايران در واکنش به آتش زدن عکس وی در هنگاه سخنرانی، خطاب به دانشجويان گفت: “اگر هزار بار هم بسوزيم، عقب نشينی نمی کنيم.”

در ماه های گذشته سياست های دولت اصولگرای آقای احمدی نژاد در برخورد با برخی استادان – که وی آنها را ‘ليبرال’ و ‘سکولار’ ناميده – و همچنين محروم شدن برخی دانشجويان از ورود به تحصيلات تکميلی – که به دانشجويان ستاره دار معروف شده اند – انتقادهايی را در دانشگاه ها و در محافل دانشجويی ايران برانگيخت.

اعتراض دانشجويی به سياست های دولت

هفته گذشته (15 آذرماه) يک روز پيش از فرارسيدن روزی که در ايران رسماً روز دانشجو نام گرفته است، دانشگاه تهران صحنه تجمع گروهی از دانشجويان شد که به مناسبت اين روز به اعتراض به سياستهای دولت جمهوری اسلامی در قبال دانشجويان پرداختند.

دانشجويان معترض در دانشگاه تهران به آنچه امنيتی شدن فضای دانشگاه می خواندند معترض بودند – عکس از آرش آشوری نيا – وبلاگ کسوف

تجمع کنندگان، که خبرگزاری ها تعداد آنها را حدود سيصد نفر اعلام کردند، به آنچه امنيتی شدن فضای دانشگاه می خواندند معترض بودند و خواهان آن بودند که فضايی آزاد و دموکراتيک بر دانشگاههای ايران حاکم شود.

آنها همچنين خواهان استعفای وزير علوم به دليل محدوديتهايی بودند که به گفته آنان از هنگام روی کار آمدن وی بر دانشگاهها اعمال می شود.

يک روز پيش از اين تجمع، گروهی از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی در تهران که اجازه ادامه تحصیل نیافته اند، در برابر مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زده بودند و بخشی از اعتراضاتی که در تجمع دانشجويی دانشگاه تهران مطرح شد، به محروم ساختن اين عده از دانشجويان از تحصيل اختصاص داشت.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates