11.12.2006

بیانیه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به دنبال حضور احمدی نژاد در دانشگاه و برخورد شدید دانشجویان با وی

ادوارنیوز: در حالي كه در روزهاي گذشته شاهد اعتراضات فراواني به سياستهاي دولت نهم دردانشگاههاي كشور بوديم.امروز دانشجويان به آن دليل در دانشگاه امير كبير به حضور رئيس دولت اعتراض نمودند كه گستردگي سركوب و فساد و تبعيض و بي تدبيري مسئولين قلب هر ايراني دوستدار سعادت و پيشرفت ايرانيان را مي فشارد و اينها همه نتيجه اقدامات مديران نالايق دولت نهم است .
در عرصه ازادي بيان مطبوعات مستقل توقيف شدند و سايتهاي فراواني مسدود گشته است وبسياري از احزاب بزرگ كشور فاقد نشريه مي باشند ، بسیاری از خبرنگاران و روزنامه نگاران محاكمه و راهي زندان شدند فشارها برفعالان سياسي فرهنگي و مدني دگر انديش افزايش يافت و تشكلهاي سياسي و صنفي با مشكلات فراواني روبه رو گشتند .
در عرصه اقتصادی جز انبوه شعار هاي عوامفريبانه از وعده هاي دور از واقعيت در تبليغات رياست جمهوري تا مصوبات بدون ضمانت در سفرهاي استاني ، طرحهاي غير کارشناسانه و تورم وبيكاري افسار گسيخته چيزي را شاهد نبوده ايم ، طرحهای دولت نهم بي شك ضربه هاي سنگيني به ساختار اقتصادي كشور وارد نمود ، در عرصه سياست خارجي درسايه ماجراجويها و بي درايتی هاي دولت نهم كشور در استانه تحريمهاي بين المللي قرار گرفته است و ضربات فراواني به منافع ملي وارد امده است. و در يك كلام همه طعم تلخ مهروزي دولت نهم را چشيدند و کشور نه تنها قدم درمسير پيشرفت وتوسعه به پيش نرفت بلكه بسياري از دستاوردهاي گذشته نيز در سايه بي تدبيري مديران ناکارآمد دولت نهم بر باد رفت و اين چنين است كه دانشجويان امروز مخالفت خود با سياستهاي دولت نهم را با صداي رسا اعلام مي نمايند .
از آغاز به قدرت رسيدن دولت نهم مديران نالايق وزارت علوم كوشيدند تا صداي اعتراضات به تدبيري هاي دولت و مجلس اصولگرا را خفه نمايند. اساتيد دگرانديش به اجبار بازنشسته و اخراج شدند و در راه تدريس و تحقيق بسياري از اساتيد مشكلات فراوان پديد آمد و روسا انتصابی نالايق دانشگاهها مشكلات فراوان صنفي و اموزشي در دانشگاههای کشور به وجود اورده اند ، شوراهاي صنفي ، انجمنهاي اسلامي و كانونهاي فرهنگي با مشكلات فراوان مواجه گشتند ، نشريات دانشجويي فراواني تعطيل گشت بيش از دويست تن از فعالان دانشجويي به كميته هاي انظباطي احضار شدند و در اقدامي بي شرمانه فعالان دانشجويي ستاره دار گشتند و در راه ادامه تحصيل آنها مشكلات فراوان پديد آمد امكانات رفاهي دانشگاهها به شدت كاهش يافته است و بسياري از دانشگاهها و خوابگهاي دانشجويي با مشكلات فراوان رفاهي روبرو هستند.
اما فرياد اعتراضي دانشجويان نشان داد كه به راستي دانشگاه زنده است . جالب انكه كه حضور دانشجويان گلچين شده از برخي نهادهاي خاص كه ازدانشگاههاي ديگر به دانشگاه اميركبير آمده بودند مانع بلند شدن صداي اعتراضي دانشجويان نگرديد. امروز در حالي دانشجوياني كه قصد صحبت در برابر رئيس دولت را داشتند مورد ضرب و شتم قرارگرفتند كه رئيس دولت بارها مخالفان خود از كشورهاي ديگررا به مناظره دعوت نموده است و ضرب وشتم امروز دانشجويان به خوبي توخالي بودن ادعاهاي وي را نمايان ساخت. هر چند در اين ميان اقداماتي نيز از سوي برخي افراد مشكوك روي داد كه در ماهيتاين افراد جاي سوال فراواني باقي است.
اري به راستي دانشگاه زنده است و همواره منتقد بي تدبيريهاي مسئولين خواهد بود ، بي شك وقت آن رسيده است كه وزير بي كفايت علوم كه تنها به واسطه سركوب دانشجويان و اساتيد و با وجود مشكلات فراوان صنفي و آموزشي بر سر كار است بركنار شود و بسياري از نمايندگان مجلس اصولگرا نيز كه دل خوش از اين سركوب هستند و حمايت اقاي باهنر را در پشت سروزير مي بينند به خود بيايند.
همچنين فرياد اعتراضي دانشجويان نشان داد كه رئيس دولت نتوانسته است با تبليغات فراوان جامعه دانشگاهي را فريب دهد و منافع گروهي خاص را به عنوان منافع ملي عرضه نمايد. اکنون دانشجويان ايران علم مبارزه با هرچه بي تدبيري ، آزادي ستيزي و عقل گريزي را برداشته اند و بي شك با تمام توان به راه خويش ادامه مي دهند و اميدواريم ساير دلسوزان كشور نيز با قاطعيت بيشتر قدم در اين راه نهند.
در پایان باید اضافه کرد که دانشجویان که برایند جمهور واقعی مردمند امروز خواستار محقق شدن تمامی حقوق خویش می باشند و در این راه لحظه ایی نیز درنگ نخواهند کرد.
بی تردید ملت ایران نیز در دفاع از آرمانها و مطالبات تاریخی خویش نیز همچون گذشته پایمردی خواهند کرد و از تمامی افراد . گروههایی که یرای آزادی و عدالت تلاش می کنند حمایت بی دریغی خواهد داشت.
از اینرو بر دولتمردان است تا دست از تجاوز و تعدی به حقوق فرزندان مردم ایران بردارد و اگر نه عواقب کسانی که باد می کارند ، جز طوفان نخواهد بود.

اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاههای کشور
دفتر تحکیم وحدت

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates