06.12.2006

«پليس بين‌الملل» رفع فيلتر شد

خُسن آقا: حتما برای جلوگیری از انتشار نام سران رژیم که حکم جلب شان ممکن است از طریق این سایت منتشر شود این سانسور انجام شده.
بازتاب: سايت اينترنتي پليس بين‌الملل (اينترپل) كه در روزهاي اخير در ايران مسدود بود، رفع فيلتر شد.

مدير كل روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات روز چهارشنبه با اعلام اين خبر به ايرنا، گفت: سايت‌اينترپل به اشتباه فيلتر شده بود و شركت فناوري اطلاعات به رفع اين اشتباه پرداخته و سايت را باز كرد.

محمود هراتيان نژادي افزود: در برخي مواقع سيستم ‌هوشمند فيلترينگ به اشتباه سايت‌هايي كه داراي كلمات مشابه با كلمات موجود در اين سيستم است را فيلتر مي‌كند كه‌ در صورت ‌اعلام گزارشي در اين مورد به ‌آن رسيدگي شده و سايت مسدود شده رفع فيلتر مي‌شود.

سايت پليس بين‌الملل به نشاني ‪ www.interpol.int‬ قابل دسترسي است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates