18.07.2003

نامه اى از سر دلتنگى به امام زمان

فرزند آزاده جانباز
SiahSepid.com

اولا سلام بعد از اینکه دیدم عده اى جانباز مشهدى براى شما نامه نوشته اند من هم خواستم براى شما نامه بنویسم درست است که از نظر آنها ما جز ” عده اى خود باخته یا گول خورده که قصد پا گذاشتن روى جسم مجروحشان را کرده و همدست با استکبار جهانى تلاش بر تضعیف رکن و پایه کشور گرفته ” هستیم .

راستى امام زمان من مویم بلند است و آن را دم اسبى میبندم پس دیگر کافر هم شدم معمولا ریشهایم را از نوع پروفسورى اصلاح میکنم و شلوار جین میپوشم پس تا اینجا [ از نظر آنها ] مفسد فى الارض هم شدم البته اینرا هم بگویم که من روزه میگیرم و نماز هم میخوانم ولى گاهى نماز صبح من قضا مىشود راستى یادم رفت بگویم دانشجوىم و در جنبش هاى مردمى و دانشجوئى شرکت مىکنم پس تا اینجاى کار [ از نظر آنها ] حکم کافر حربى را دارم و حکم من از دید آقایان اعدام است و از کجا به خود جرات داده ام به امام زمان نامه بنویسم با یک درجه تخفیف چون پدرم آزاده است و جانباز این نامه را به شما مینویسم آرى امام زمان اگر خواستى روزى ظهور کنى مواظب خودت باش چون جدت رسول اله ( صلى الله علیه و آله ) موى بلند نداشته باشى و اگرنه تو را تکذیب مىکنند و یا نگاهى از سر مهر بر خاتمى و کل اصلاح طلبان نکنى که از دید ” انصار حزب الله ( ! ) ” خلاف نظر آقا یعنى ملحد و شایسته هرگونه هتک حرمت و ضرب و شتمى است آرى امام زمان این دانشجویان و مردمى که کتک مىخورند و به آنها ناسزا [هائى] مىگویند که در شرع مقدس اسلام براى آن حد تعیین شده است هیچکدام مسلمان نیستند اینها همه آمریکاییند ، اراذل ‍[ و] اوباش هستند ، سابقه دار هستند به تحریک عده اى بیگانه عده اى بیگانه با شعار الله اکبر و یا حسین ( ع ) به میدان آمده اند و اینهمه آزار و اذیت شده اند آرى خلاسه حواست باشد که عده اى مسلمان (!) مومن (!) همیشه در صحنه وجود دارند که حتى اگر شما هم بر خلاف نظر آنها صحبت کنید شما هم نعوذ بالله ….. من جرات گفتن آن را به عزیر زهرا ( سلام الله علیها ) ندارم امیدوارم که روزى بیائى که تمام اصلاح طلبان و غیر خودى ها و من مرده باشیم تا این روز را نبینم که این خوارج زمان با شما به ستیز برخواسته اند که خوارجى که دل امیرالمومنین ( ع ) را خون کردند جاى مهر بر پیشانى داشتند و خداى ما وعده کرده که تو نمیائى مگر زمین از جور و ظلم لبریز شده باشد پس آیا جز اینکه این از خدا بیخبران با ظلم شرایط ظهور تو را فراهم مىکنند؟
به امید دیدار
فرزند آزاده جانباز

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates