05.12.2006

برگزاری تجمع دفتر تحکیم وحدت علیه «انقلاب فرهنگی دوم»

رادیوفردا:
«دفتر تحکيم وحدت» طی فراخوانی از دانشجويان، اساتيد دانشگاهی، روشنفکران، فعالان مدنی و سياسی و همچنين احزاب و نهادهای مدنی دعوت کرده است تا روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه، به مناسبت بزرگداشت روز ۱۶‌ آذر، روز دانشجو، در دانشگاه تهران گرد هم آيند.

دفتر تحکيم وحدت در بيانيه خود زير عنوان «دانشگاه زنده است»، تجمع روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه را اعتراضی به سلب حق تحصيل و تدريس، تعرض به حريم دانشجويان، سلب حق فعاليت های صنفی و سياسی تشکل های دانشجويی و صدور احکام سنگين کميته‌های انضباطی خوانده است.

اعتراض به وقوع انقلاب فرهنگی دوم

«دفتر تحکيم وحدت» در اين بيانيه با ياد کردن از عزت ابراهيم نژاد، که در جريان حمله به کوی دانشگاه کشته شد، اکبر محمدی، دانشجوی زندانی که بر اثر اعتصاب غذا در زندان اوين درگذشت، جريانات و همچنين درگيری های مربوط به دانشگاه علم و صنعت و علامه، اعلام کرده است اين تجمع را در اعتراض به وقوع انقلاب فرهنگی دوم برگزار خواهد کرد.

تجمع دفتر تحکيم وحدت در اعتراض به سلب حق تحصيل و تدريس، تعرض به حريم دانشجويان، سلب حق فعاليت های صنفی و سياسی تشکل های دانشجويی و صدور احکام سنگين کميته‌های انضباطی برگزار می شود.
دفتر تحکيم وحدت در بيانيه خود زير عنوان «دانشگاه زنده است»، تجمع روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه را اعتراضی به سلب حق تحصيل و تدريس، تعرض به حريم دانشجويان، سلب حق فعاليت های صنفی و سياسی تشکل های دانشجويی و صدور احکام سنگين کميته‌های انضباطی خوانده است.

اين نهاد دانشجويی همچنين در اين بيانيه بر لزوم تشکيل «جبهه فراگير مقاومت مدنی در دفاع از دانشگاه» تاکيد کرد.

جمعی از« دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب دانشگاههای ايران» نيز طی بيانيه‌ای از همه دانشجويان و آزاديخواهان جامعه خواستند تا در تجمع بزرگ روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه دانشجويان در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران شرکت کنند.

در بيانيه «دانشجويان آزاديخواه»، روز ۱۶‌ آذرماه امسال به عنوان روزی که «دانشگاه های سراسر کشور رو به جامعه ايستاده و تداوم مبارزه ‌برای دستيابی به جامعه‌ای آزاد و برابر برای همگان را به يکايک مردم اعلام می‌کنند» خوانده شده است.

در اين بيانيه آمده است: «دستيابی به مطالبات بر حق مردم تنها به نيروی اتحاد مردمی و بريدن قاطعانه از هرگونه دخالت از بالا و يا از خارج ممکن است.»

«بيانيه دانشجويان برابری طلب دانشگاه های ايران» همچنين به اهميت جنبش دانشجويی در رسيدن به جامعه‌ای آزاد اشاره کرد و رفع هرگونه تبعيض و تفکيک جنسی در دانشگاه ها، آزادی فعاليت تشکل ها و نشريات مستقل دانشجويی، برکناری فوری وزير علوم و روسای انتصابی دانشگاه ها، لغو تمامی احکام قضايی مربوط به فعالان سياسی کشور و آزادی زندانيان سياسی، آزادی منصور اصانلو، رييس هيات مديره سنديکای اتوبوسرانی تهران، برابری مطلق زنان و مردان و رفع هرگونه تبعيض جنسی عليه زنان را نيز خواستار شده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates