11.11.2006

بر اثر انفجار يك شيء مشكوك در بانك ملي نوشهر 2نفر مجروح شدند

پیک ایران:
انفجار شيء مشكوك در بانك ملي نوشهر
بر اثر انفجار يك شيء مشكوك در بانك ملي نوشهر 2نفر مجروح شدند.
اين حادثه كه در شعبه انقلاب بانك ملي اين شهر روي داد باعث شكسته شدن شيشه هاي بانك و سرگرداني و ترس مردم شد.
اين شيء منفجرشده توسط يك ناشناس در زير صندلي شعبه مذكور جاسازي شده بود.
منابع بيمارستاني حال 2مجروح اين حادثه را رضايت بخش اعلام كردند.جزئيات و چگونگي اين واقعه از سوي مسئولان ذيربط در دست بررسي است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates