06.11.2006

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواهان اعزام یک کمیته حقیقت یاب بین المللی به ایران برای رسیدگی به وضع فعالان کارگری شد

رادیوفردا: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نامه ای به مسئولان فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با اشاره به فشارهای حکومت علیه فعالان سندیکایی در ایران از مقامهای مسئول حقوق بین المللی کار و سازمانهای کارگری جهانی خواست یک هیات حقیقت یاب به ایران گسیل کنند. در این نامه آمده است برخلاف تلاش ها و مراجعت مکرر رسیدگی به شکایت کارگران و رعایت حق بازگشت به کار بیش از 50 فعال سندیکایی اخراج شده تاکنون نتیجه مثبتی نداشته است. در این نامه آمده است فعالان سندیکا تنها بدلیل آگاهی به حقوق خود و دفاع از حق آزادی های سندیکایی و مقاوله نامه های بین المللی تحت پیگرد و تعقیب دائمی قرار دارند. بعنوان نمونه اخیرا دو تن از رانندگان شاغل و هوادار سندیکا بدلیل دادن مهمانی افطاری در ماه رمضان برای چند تن از فعالان سندیکا به اداره حفاظت شرکت واحد احضار شدند و تهدید به اخراج شدند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates