30.09.2006

انگیزه اکبر هاشمی رفسنجانی از انتشار نامه آیت الله خمینی در قبول آتش بس: تحلیل محسن سازگارا

رادیوفردا: محسن سازگارا کارشناس مسائل ایران در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: انتشار این نامه کاملا نشان می دهد گناه ادامه پس از فتح خرمشهر بیش از همه برعهده فرماندهان نظامی بوده من جمله خود محسن رضایی که بر اساس یک سری اوهام شش سال جنگ را اضافه کش دادند. آنچه آقای رفسنجانی اکنون انجام داده به نظر من بیش از همه فاجعه جنگ را می خواهد نشان دهد که گردن این نظامی هایی است که امثال آقای ذوالقدر هنوز از همان دسته هستند و در قدرت هستند و امثال آقای احمدی نژاد جزو فرماندهان دسته دوم سوم این باند هستند و به نظر من آقای رفسنجانی خطر این نظامی های دست به اسلحه را که هر کجای دیگر دنیا بود به دلیل اشتباهات فاحششان باید محاکمه می شدند، به خوبی احساس کرده است. کسانی که با بی تدبیری رهبری، نه تنها وارد سیاست، بلکه وارد اقتصاد کشور شدند و سعی می کنند مواضع قدرت را بگیرند و کشور را در همه ابعاد دارند با فاجعه مواجه می کنند. اما این کار آقای رفسنجانی بسیار دیر است و وقتی از خواب بیدار شدند که دیگر بسیاری از مواضع قدرت در دستشان نیست و به نظر من این خواب خوش به زودی گریبان رهبری را هم خواهد گرفت.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates