29.09.2006

کانون نویسندگان ایران در اعتراض به رخدادهای اخیر در ایران بیانیه ای اعتراض آمیز منتشر کرد

رادیوفردا: در این بیانیه با اشاره به رویدادهای سال تحصیلی جاری آمده است برخی دانشگاه ها از ثبت نام دانشجویان دگراندیش و کسانی که در سال های گذشته فعالیت های سیاسی و فرهنگی داشته اند خودداری کردند. دربیانیه آمده است فعالیت های دانشجویی و چاپ نشریه نه تنها جرم نیست، بلکه حق انکارناپذیر دانشجویان است و می افزاید چنین اقداماتی به تضادهای اجتماعی دامن می زند و بر خلاف حقوق انسانی است. کانون نویسندگان در بیانیه خود نوشتند هجوم بی رحمانه به کارگران از جمله کارگران فرش البرز که برای دریافت دستمزد پرداخت نشده خود گرد آمده بودند، جلوه دیگری از این گونه برخوردهای انسانی است. بیانیه با اشاره به حکم اعدام کبرا رحمانپور می افزاید: چنین انسان هایی قربانیان فقر و ستم مضاعف هستند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates