29.09.2006

لایحه پشتیبانی از دموکراسی در ایران، در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید

رادیوفردا: لایحه 6198 شکل جدید لایحه 282 است که چندی پیش به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید، اما با مخالفت هایی از سوی کاخ سفید روبرو شد. الینا رازلتنین نماینده جمهوری خواه از ایالت فلوریدا لایحه حمایت از دموکراسی در ایران را به مجلس نمایندگان ارائه کرد. این لایحه طرفداران و مخالفانی از هر دو حزب داشت. خانم رازلتنین می گوید: این لایحه ارائه مجازات های اجباری بر طرف هایی که کالا، خدمات، فن آوری یا هر چیز دیگری را به ایران صادر، منتقل یا فراهم می آورند، بدان وسیله بر توان حکومت ایران به دستیابی به سلاح های شیمیایی، میکروبی یا هسته ای می افزایند. در بخش دیگر هدف این لایحه چنین آمده است؛ «قانونی کردن اغلب تحریم های جاری آمریکا علیه ایران که تاکنون به صورت فرمان اجرایی بوده است و افزایش آستانه ای که رئیس جمهوری مجازات طرف های سرمایه گذار در بخش انرژی ایران را تخفیف بدهد. اجازه کمک به پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر و سازمان های مستقل رادیو و تلویزیون که از معیارهای مشخصی برخوردار باشند».

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates