29.09.2006

پس از هجده سال، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی نامه آیت الله خمینی درباره اعلام آتش بس در جنگ ایران با عراق را منتشر کرد

زادیوفردا: پس از گذشت هجده سال، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه آیت الله خمینی درباره اعلام آتش بس در جنگ ایران با عراق را منتشر کرد. به دنبال انتشار مصاحبه اکبر هاشمی رفسنجانی در رسانه ها، برخی افراد نامه محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران به آیت الله خمینی را تکذیب کردند و دفتر آقای رفسنجانی برای رفع هرگونه شبهه ای، متن نامه را که در تاریخ 25 تیرماه سال 1367 نوشته شده عینا منتشر کرد. آیت الله خمینی در نامه خود به مسئولین وقت نوشته است: «مسئولین نظامی صریحا اعتراف می کنند ارتش اسلام به این زودی ها هیچ پیروزی به دست نخواهد آورد و با توجه به نامه تکان دهنده فرمانده سپاه و با توجه به استفاده گسترده دشمن از سلاح های شیمیایی و نبود وسایل خنثی کننده آن با آتش بس موافقت کرده و برای روشن شدن درباره اتخاذ این تصمیم تلخ به نکاتی از نامه فرمانده سپاه که در تاریخ دوم تیرماه 1367 نوشته اشاره می شود». آیت الله خمینی سپس به نقل از محسن رضایی نوشته است: «تا پنج سال دیگر هیچ پیروزی نخواهیم داشت؛ باید توسعه نیروی سپاه به هفت برابر و ارتش به دو برابر و نیم افزایش یابد و البته آمریکا را هم باید از خلیج فارس بیرون کنیم و الا موفق نخواهیم بود».

پس از گذشت هجده سال، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه آیت الله خمینی درباره اعلام آتش بس در جنگ ایران با عراق را منتشر کرد. به دنبال انتشار مصاحبه آقای رفسنجانی در روزنامه ها و سایت های خبری، برخی افراد نامه محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران به آیت الله خمینی را تکذیب کردند و دفتر هاشمی رفسنجانی برای رفع هرگونه شبهه ای، متن نامه آیت الله خمینی را که در تاریخ 25 تیرماه سال 1367 نوشته شده عینا منتشر کرده است.
حسین قویمی (رادیو فردا): آیت الله خمینی در نامه خود به مسئولین وقت نوشته است: مسئولین نظامی اعم از ارتش و سپاه که خبرگان جنگ می باشند، صریحا اعتراف می کنند ارتش اسلام به این زودی ها هیچ پیروزی به دست نخواهد آورد و با توجه به نامه تکان دهنده فرمانده سپاه پاسداران که یکی از دهها گزارش نظامی سیاسی است که بعد از شکست های اخیر رسیده و با توجه به استفاده گسترده دشمن از سلاح های شیمیایی و نبود وسایل خنثی کننده آن با آتش بس موافقت کرده است و برای روشن شدن درباره اتخاذ این تصمیم تلخ به نکاتی از نامه فرمانده سپاه که در تاریخ دوم تیرماه 1367 نوشته است اشاره می شود.

آیت الله خمینی که 25 روز پس از دریافت نامه فرمانده سپاه پاسداران وقت محسن رضایی به نوشتن این نامه دست زده است، سپس به نقل از او نوشته است تا پنج سال دیگر هیچ پیروزی نخواهیم داشت و ممکن است در صورت داشتن وسائلی که در طول پنج سال به دست می آوریم، قدرت عملیات انهدامی و یا مقابله به مثل را داشته باشیم. آیت الله خمینی به نقل از فرمانده سپاه پاسداران همچنین نوشته است باید توسعه نیروی سپاه به هفت برابر و ارتش به دو برابر و نیم افزایش یابد و اضافه کرده البته آمریکا را هم باید از خلیج فارس بیرون کنیم و الا موفق نخواهیم بود.

آیت الله خمینی در نامه خود افزوده است: این فرمانده مهمترین قسمت موفقیت طرح خود را تهیه به موقع بودجه و امکان دانسته است و نوشته که بعید به نظر می رسد دولت و ستاد فرماندهی کل قوا بتوانند به تعهد خود عمل کنند. آیت الله خمینی در این نامه همچنین نوشته است آقای نخست وزیر از قول وزرای اقتصاد و بودجه وضع مالی نظام را زیر صفر اعلام کرده اند و مسئولین جنگ می گویند تنها سلاح هایی را که در شکست های اخیر از دست داده ایم به اندازه بودجه ای است که برای سپاه و ارتش در سال جاری در نظر گرفته شده بود.

آیت الله خمینی سپس افزوده است مسئولین سیاسی می گویند از آنجا که مردم فهمیده اند پیروزی سریع به دست نمی آید، شوق رفتن به جبهه در آنها کم شده است و اضافه می کند این تصمیم برای من چون زهر کشنده است، ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صیانت از دین او و حفاظت از جمهوری اسلامی اگر آبرویی داشته باشم خرج می کنم. آیت الله خمینی آنگاه خطاب به خدا نوشته است: «خداوندا ما برای دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ دین تو آتش بس را قبول می کنیم و در پایان از خداوند می خواهد هرچه زودتر شهادت را نصیبش فرماید».

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates