28.09.2006

كنگره آمريكا بار ديگر تمديد تحريمها و كمك به مخالفان ايران را بررسي مي كند

پیک ایران:
جام جم : سناي آمريكا بنا دارد فردا جمعه لايحه‌اي را به بررسي براي راي گيري قرار دهد كه بر اساس آن تحريمهاي چندين ساله يكجانبه آمريكا عليه ايران را تمديد كرده و بطور غير مستقيم اختياراتي را براي اقدام عليه ايران در اختيار دستگاه اداري واشنگتن قرار دهد.
به گزارش خبرنگار فارس از لندن و به نقل از شعبه آمريكايي نهاد مدني “مبارزه عليه تحريم و اقدام نظامي عليه ايران” معروف به “كاسمي”، شروع بحث در خصوص اين موضوع ها در نتيجه تفاهمي بين نمايندگان جمهوريخواه مجلسهاي سنا و نمايندگان و مسوولان دولت آمريكا مي باشد.
كاسمي نهادي است كه در سال گذشته و در پي افزايش تهديدهاي آمريكا و انگليس عليه ايران جهت مقابله با اين تهديدها راه اندازي شده و در هر دو كشور انگليس و آمريكا فعال مي باشد.
كاسمي افزوده است، بر اساس برنامه هاي كاري مجلس سنا كه پيشتر اعلام شده بود، قرار بود اين مجلس فقط موضوع تمديد سالانه قانون موسوم به “تحريم يكجانبه ايران- ليبي( ايلسا) را مطرح كند.
به نوشته اين نهاد، ولي در پي تفاهمي كه برقرار شده لايحه اي تقديم سنا شده كه در صورت تصويب علاوه بر آن كه تحريم يكجانبه ايران تا دسامبر سال 2011 ميلادي (پنج سال ديگر) تمديد مي شود، پيشنهادهاي سناتور “ريك سانتوريوم” به استناد “قانون حمايت از آزادي ايران” معروف به “آي اف اس اي” و حمايت علني از گروههاي مخالف ايران نيز جنبه اجرايي به خود مي گيرد.
حاميان اين لايحه در مجلس استدلال مي‌كنند كه تقويت تحريمها عليه ايران و اعلام حمايت رسمي از گروههاي “به اصطلاح” حامي دموكراسي براي تضعيف حكومت ايران ضروري مي باشد.
اين دسته از نمايندگان براي تقويت استدلال خود به خودداري ايران از اجراي قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص توقف برنامه هاي هسته اي ايران اشاره مي كنند و آن را سندي دال بر اين كه به روند سختگيرانه تري عليه ايران نياز مي باشد، معرفي مي كنند.
به نوشته كاسمي، اما در مقابل، نمايندگان مخالف اين لايحه با استناد به نقطه نظرهاي طرح شده از سوي گروهها و افراد ناراضي ايراني استدلال مي كنند عرضه كمكهاي مالي و حمايت از گروههاي هوادار دموكراسي فقط منجر به سخت تر شدن فعاليت آنها خواهد شد.
اين گروه از نمايندگان همچنين معتقدند اعمال تحريمهاي بيشتر فقط موجب خسارت مردم ايران و نه دولت در اين كشور خواهد شد.
مخالفان لايحه معتقدند، در حالي كه در شرايط فعلي گفتگوهاي حساسي بين اتحاديه اروپا و ايران در برلين در جريان است ، زماني كه براي طرح اين لايحه در مجلس سنا انتخاب شده تخريب كننده اين مذاكرات مي باشد و طبيعت اين لايحه قادر است پنجره هاي كوچك باقي مانده براي ادامه ديپلماسي را كه تاكنون باز مانده است، به سرعت ببندد.
كاسمي به نقل از يك نهاد ديگر ايراني امريكايي موسوم به “شوراي ملي ايرانيان آمريكايي” اعلام كرده است، نمايندگان مجلس سنا در حال آخرين بحثها در مرحله قبل از راي گيري مي باشند.
اين دو نهاد از ايرانيان مقيم آمريكا درخواست كرده‌اند با نمايندگان ايالتي كه در آن زندگي مي كنند تماس گرفته و نقطه نظرهاي خود را در باره لايحه مطرح كنند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates