27.09.2006

روايت رئيس‌جمهور از درخواست غرب براي تعليق غني‌سازي

بازتاب: در حالي كه رسانه‌هاي آمريكايي از توافق پنهاني ايران و غرب براي تعليق 90 روزه غني‌سازي سخن مي‌گويند، ‌رئيس‌جمهور، امروز از درخواست‌هاي پياپي طرف غربي براي تعليق يك روزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، دكتر احمدي‌نژاد، امروز در نشست خود با گروهي از فرماندهان دفاع مقدس، اظهار داشت كه طرف غربي، نخست درخواست تعليق 90 روزه غني‌سازي را از ايران مطرح كرده است.

به گفته رئيس‌جمهور،‌ با پاسخ منفي ايران، آنان تقاضاي تعليق خود را به دو و يك ماه تنزل داده‌اند و در پايان، خواستار تعليق يك روزه پيش از آغاز مذاكرات شده‌اند كه البته اين درخواست نيز با مخالفت ايران رو به‌رو شده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates