27.09.2006

سوابق ثمره هاشمي

بازتاب: مراسم معارفه و توديع سيد مجتبي ثمره هاشمي و علي جنتي معاونان سياسي کنوني و پيشين وزير کشور برگزار شد.

به گزارش واحد مرکزي خبر، در اين مراسم مصطفي پورمحمدي وزير کشور، غلامحسين الهام سخنگوي دولت، زريبافان دبير هيأت دولت و ديگر مسئولان نهاد رياست جمهوري و وزارت کشور حضور داشتند.
وزير کشور، معاون پارلماني وزير کشور، معاون سياسي پيشين و کنوني وزير کشور در اين مراسم سخنراني کردند.

معاون سياس جديد وزارت کشور، فعاليت سياسي خود را با معاونت سياسي استانداري آذربايجان غربي آغاز کرد. وي تاکنون در اين مسئوليته‌اي زير فعاليت کرده است سرپرست استانداري آذربايجان غربي ,معاونت سياسي استانداري کردستان به مدت 4 سال، شهردار سنندج، مشاور سياسي استاندار کردستان، قائم مقام دانشگاه آزاد کردستان، مدير عامل آتي‌ساز، مدير کل ارزشيابي وزارت امورخارجه به مدت 6 سال(خُسن آقا: این یکی از همه قشنگ تره)، مشاور حوزه برنامه‌ريزي صداو سيما، معاون آموزشي و رئيس دانشکده صداوسيما به مدت 5 سال و آخرين پست وي قبل از دولت نهم مشاور شهرداري تهران بوده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates