27.09.2006

جلال طالبانی به ایران، ترکیه و سوریه هشدار داد در امور عراق دخالت نکنند: مصاحبه با یک نماینده مجلس ملی عراق

رادیوفردا: جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق که اکنون در آمریکا به سر می برد، در اظهاراتی جدید به ایران، ترکیه و سوریه هشدار داد در امور عراق دخالت نکنند. سخنانی آقای طالبانی در حالی است که او پیشتر به ویژه در ارتباط با جمهوری اسلامی هیچگاه گزارش های مربوط به دخالت تهران در امور داخلی عراق را تایید نکرده بود. دکتر محمود عثمان نماینده مجلس ملی عراق در مصاحبه با رادیو فردا بر تازگی سخنان رئیس جمهوری عراق تاکید دارد و می گوید: جلال طالبانی در گذشته همیشه گفته که ایران دوست ما است و در نیویورک هم گفته شد که دیداری دوستانه با آقای احمدی نژاد داشتند. وی می گوید ممکن است اطلاعاتی جدید در آمریکا پیدا کردند که موجب اظهار این بیانات شده. محمود عثمان درباره اظهارنظر اخیر آقای طالبانی در آمریکا مبنی بر ضروری بودن استقرار دو پایگاه نظامی آمریکایی در خاک عراق برای بلندمدت می گوید: این بیانات جدیدی نیست و ایشان گفته به جای ای همه نیروی آمریکایی در عراق، دو پایگاه ثابت وجود داشته باشد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates